پولبک Pullback چیست؟ – آموزش پولبک البروکس کندلی و نحوه معامله پولبک ها

پولبک pullback چیست؟

در این قسمت در مورد پولبک ها ، نحوه شناسایی و معامله در پولبک ها می پردازیم. پولبک ها درس 10 از آموزش پرایس اکشن سبک البروکس می باشد. این دوره توسط وبسایت ایتسکا الهام گرفته از سبک ال بروکس بوده و به صورت کاملا رایگان برای فارسی زبانان ایجاد شده است. تا به راحتی بتوانند از این دوره آموزشی استفاده کرده و به درآمد در بازار های مالی برسند.

پولبک چیست؟

پولبک Pullback یعنی توقف در روند.

زمانی که در یک بازار روند دار قرار داریم ، پولبک توقف موقتی در روند بوده و یک نقطه کم ریسک و مناسب برای ورود می باشد. برای پیدا کردن پولبک ها از شمارش کندل ها استفاده می کنیم. بازار در پولبک ها متوقف شده و چند کندل در خلاف جهت روند حرکت کرده و دوباره به روند اصلی خود ادامه خواهد داد. مانند شکل زیر

پولبک چیست
پولبک چیست

پولبک کندلی چیست؟ (پولبک سه لایه)

در پولبک کندلی با شمارش کندل ها می توان پولبک ها را پیدا کرد. اصلاح ASC با دو گام ، الگوی مثلث و نیز الگوی پرچم در روند صعودی نمونه های بارزی از پولبک ها هستند. این الگو های پولبک دارای سه گام هستند به این دلیل به پولبک کندلی البروکس پولبک سه لایه نیز می گوییم.

البروکس در شمارش کندل ها تعداد دفعاتی که روند در تلاش است تا ادامه داشته باشد را می شمارد. یعنی شمردن تعداد پولبک ها .

به عنوان مثال یک روند صعودی را در نظر بگیرید. در این روند ، زمانی که اولین گام نزولی شکل گرفت مثلا اصلاح دو کندلی (ABC) بازار دوباره به سمت صعودی شدن پیش خواهد رفت. در این حالت اولین قله تشکیل می شود که ما با آن High1 می گوییم.

در گام دوم دوباره بازار نزولی شده و بعد از دو با چند کندل افت دوباره می خواهد صعودی شود ، در این حالت نیز دومین قله با نام High2 ایجاد می شود. این قله ها مکان های مناسبی برای خرید Buy Setup هستند.

انواع پولبک در پرایس اکشن

پولبک در روند قوی

در روند قوی پولبک ها به اندازه ی یک یا دو کندل در خلاف جهت روند ایجاد می شوند. به عنوان مثال در یک روند صعودی یک یا دو کندل منفی کوچک در چارت قیمتی داریم. ممکن است این چند کندل این ساید بار و … باشد. معمولا در روند صعودی قوی پولبک فقط یک گام داشته و بعد از یک کندل افت دوباره  روند صعودی ادامه خواهد داشت.

پولبک در روند ضعیف

کانال ها (مانند شکل بالا) مثال های بارزی از روند ضعیف در بازار هستند. در روند ضعیف پولبک ها بزرگتر بوده و دارای 2 یا 3 و گاهی 4 کندل نزولی هستند.

پولبک نزولی در روند صعودی و رنج

پولبک نزولی فقط در بازار های صعودی و رنج صورت می گیرد، نه در روند نزولی. اگر سقف کندل فعلی از سقف کندل ماقبل خود بالاتر باشد ، آنگاه کندل قبلی یک کندل سیگنال High1 است. این کندل را می توان ستاپ خرید High1 و یا برگشت High1 نامید.

اصلاح نزولی در روند صعودی
اصلاح نزولی در روند صعودی

کندلی هم که سقف بالاتری دارد ، کندل ورودی High1 نامیده می شود. و در این کندل وارد می شویم. یعنی یک تیک بالاتر از سیگنال بار و کی بار سفارش Buy Stop قرار می دهیم. در این قسمت اولین گام (قله) در اصلاح نزولی به پایان می رسد. و انتهای اولین پولبک در روند صعودی می باشد.

البته این High1 ممکن است ابتدای یک پولبک بزرگتر نیز باشد. مانند الگوی اصلاحی مثلث و پرچم در روند صعودی. ممکن است بعد از High1 یگ گام نزولی دیگر (قله دوم) داشته باشیم و آن را هم High2 می نامیم.

روال خرید در High2 نیز مانند High1 است. یعنی کندلی که سقف بالاتری نسبت به کندل قبلی خود داشته باشد ، ستاپ High2 می باشد. در این حالت دومین گام اصلاحی نیز به پایان رسید. به شکل زیر دقت کنید.

ستاپ ها
ستاپ ها

در این قسمت در روند صعودی اولی تا انتها High1 و High2 و … را با نماد های H1 و … و ستاپ ها را نیز با فلش آبی رنگ برایتان نشان می دهیم.

پولبک صعودی در روند نزولی و رنج

پولبک صعودی فقط در روند نزولی و رنج شکل می گیرد ، نه در روند صعودی. اگر کف کندل بعدی از کف کندل فعلی خود پایین تر برود ، آنگاه کندل فعلی، کندل سیگنال فروش Low1 می باشد. این کندل با نام های دیگری از قبیل ستاپ فروش L1 و یا برگشت L1 نیز نامیده می شود.

اگر کندل فعلی از کف کندل سیگنال پایین تر برود ، کندل فعلی نقطه ورود L1 می باشد. در این حالت اولین گام در پوبلک صعودی به پایان می رسد. در گام های بعدی نیز ستاپ های L1 ، L2 ، L3 و … را داریم.

هنگام استفاده از این روش خود را زیاد درگیر شمارش پولبک ها نکنید ، و از هدف اصلی خود که پیدا کردن نقاط کم ریسک برای ورود به بازار است ، دور نشوید.

در شکل زیر کندل های سیگنال فروش و نیز کندل های ورودی را برایتان مشخص کرده ایم.

اصلاح صعودی در روند نزولی
اصلاح صعودی در روند نزولی

گوه Wedges یک الگوی سه گامی است. گوه مانند یک الگوی مثلث نزولی و یا صعودی می باشد. هر گاه در نمودار الگوی سه گامی را دیدید ، یعنی عملکرد گوه وجود دارند. هر چند شبیه گوه نباشد.

ادامه دار بودن پولبک ها

اگر پایین رفتن کندل ها ادامه داشته باشد (یعنی پولبک ها تا H4 ادامه داشته باشند) در این حالت دیگر H5 نداریم. اگر تعداد پولبک ها بیش از 4 مورد باشد یعنی تا H4 را بتوان مشخص کرد ، در این حالت احتمالا در روند نزولی هستیم. و نباید به دنبال خرید باشیم.

پولبک و الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو

 • تمامی الگو های سقف دوقلو مانند ستاپ فروش L2 هستند. پس اگر در نمودار الگوی سقف دوقلو دیدید ، آن را ستاپ فروش در نظر بگیرید.
 • تمامی الگو های کف دوقلو مانند ستاپ خرید H2 هستند. پس اگر در نمودار الگوی کف دوقلو دیدید ، آن را ستاپ خرید در نظر بگیرید.

در هر دو مورد حتما به موقعیت این الگو ها و مکان قرارگیری آنها توجه کنید. و اگر در موقعیت مناسبی قرار نداشتند ، وارد نشوید. به عنوان مثال در روند رنج می توان تعداد بسیار زیادی از الگوی سقف و کف دوقلو را دید. و نباید در این شرایط سوئینگ کرد. در کل نحوه معامله در روند رنج اسکالپ تریدینگ می باشد.

به عنوان مثال به شکل زیر دقت کنید.

الگوی سقف دوقلو
الگوی سقف دوقلو

در این شکل در کندل قبلی L1 بالاتر از کندل L1 بوده و ما کندل قبلی L1 را اولین سقف در نظر می گیریم. بازار در کندل L1 یک گام پایین آمده و یک کندل بالا رفته و دوباره پایین آمده است و کندل قبلی L2 را نیز دومین سقف در نظر می گیریم.

در شکل زیر نیز الگوی کف دوقلو داریم.

الگوی کف دوقلو
الگوی کف دوقلو

بعد از الگوی کف دوقلو یک روند صعودی کوتاه را می بینید که برای اسکالپینگ مناسب است و بعد از اتمام روند صعودی دوباره روند نزولی آغاز شده است. پس موقعیت این الگو ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

  روش های زیادی برای شمارش کندل ها وجود دارد. مهم پیدا کردن نقاط مناسب و کم ریسک برای ورود به بازار است.

نحوه معامله در پولبک ها (معامله پولبک سه لایه)

زمانی که پولبک طولانی می شود ، باید توجه کرد که یا این پولبک به روند تبدیل شده است و یا خیر؟

اگر در پولبک H3 را دیدید ، دنبال H4 باشید. در روند نزولی هم دقیقا به این صورت باید عمل کنید. یعنی بعد از L3 باید دنبال L4 باشید و ببینید آیا روند نزولی تبدیل به روند صعودی شده است یا خیر. اکثرا بعد از L4 و یا H4 روند ادامه پیدا خواهد کرد.

یعنی در روند صعودی اگر پولبک H4 داریم به احتمال بالایی پولبک H4 تبدیل به روند نزولی شده و تغییر روند داریم.

اکثر پولبک ها در داخل کانال هستند. و کانال ها نیز در 4 گام به پایان می رسند. به عنوان مثال یک پولبک در یک روند صعودی تا 4 گام ادامه داشته و دوباره به روند صعودی خود ادامه می دهد. اگر از گام چهارم ادامه روند صعودی آغاز نشد ، تغییر روند داریم و روند ما نزولی شده است.

پولبک در روند نزولی نیز به اندازه 4 گام بالا رفته و بعد از گام چهارم به روند نزولی خود برگردد. اگر برنگشت تغییر روند بوده و دیگر پولبک محسوب نمی شود.

اگر به مثال ها دقت کنید اغلب H4 خود شامل دو H2 می باشد. به عنوان مثال در یک روند صعودی اگر پولبک تا H4 ادامه داشته باشد ، این H ها پی در پی نمی باشد. ابتدا دو گام نزولی یک افزایش و بعد دو گام نزولی دیگر داریم.

در مورد Low ها هم همین روند صدق می کند. به شکل زیر دقت کنید.

بای استاپ در پولبک ها
بای استاپ در پولبک ها

در شکل بالا در یک روند صعودی قوی قرار داریم. یک پولبک نزولی در روند صعودی را می بینید. در این پولبک  تا H4 را می توان دید.

در روند صعودی قوی خریداران (گاو های بازار) دنبال خرید در پولبک ها هستند و این امر کاملا منطقی است. خریدران می توانند در H2 بخرند. اما بازار بعد از دو کندل صعودی دوباره منفی شده و به H3 برگشته است. و بعد از H4 روند صعودی آغاز شده است. حال می توان این مراحل H1 تا H4 را دو مرحله نزولی H1 تا H2 در نظر گرفت.

پولبک یک کانال نزولی در روند صعودی می باشد. در شکل بالا کانال نزولی پولبک را با خطوط زرد رنگ رسم کرده ایم. اگر در داخل کانال پولبک کندل های قوی برای فروش مشاهده شود احتمالا بازار بعد از H4 نزولی خواهد شد که در مثال بالا کندل های فروش داخل کانال ضعیف هستند.

زمانی که به H4 رسیدید ، یک تیک بالاتر از سقف H4 اوردر بای استاپ قرار دهید.

پایان یافتن پولبک

پولبک چه زمانی تمام می شود؟

پیدا کردن زمان اتمام پولبک بسیار مهم است ؛ زیرا اگر پولبک همچنان ادامه داشته باشد ، دیگر پولبک نبوده و تغییر روند رخ داده است.

زمانی که سقف کندل فعلی یک تیک بالاتر از سقف کندل قبلی قرار بگیرد ، پولبک پایان یافته است.  پس در کل زمانیکه سقف کندل در پولبک بالاتر از سقف قبلی بوده حال پولبک یک کندل و یا بیشتر دارد ، پولبک تمام شده است و بازار به روند عادی خود بر خواهد گشت.

خرید در شکست ها Breakouts

در یک روند قوی (در فارکس چه نزولی و چه صعودی) ، در شکست ها دنبال پولبک ها باشید. به عنوان مثال در روند صعودی قوی در اولین شکست احتمال وقوع پولبک وجود دارد. و شما باید به دنبال شمارش پولبک ها (H ها) باشید و خرید کنید. در هر پولبک باید وارد بازار شوید.

پولبک های بلند

به عنوان مثال در روند صعودی وارد یک پولبک شدید و با شمارش پولبک ها می بینید پولبک ادامه داشته و بعد از H4 بازار صعودی نشده و روند ادامه دارد. در این حالت خریدران در گام چهارم وارد نشده و روند نزولی پولبک ادامه خواهد داشت.

در این حالت برای خرید باید به دنبال یک سیگنال صعودی قوی باشید . زیرا به احتمال زیادی روند بازار از صعودی به نزولی تغییر کرده است. و یک تیک پایین تر از H4 بفروشید و حد ضرر خود را در سل استاپ یک تیک بالاتر از کندل فعلی قرار دهید.

هر چه کندل های نزولی بیشتری در بازار ببینید ، خواهید دید فشار فروش بیشتر بوده و با اطمینان بیشتری می توانید سفارش های Sell قرار دهید.

برای مثال به شکل زیر توجه کنید.

ادامه دار بودن پولبک
ادامه دار بودن پولبک

در این شکل ابتدا شاهد یک روند صعودی قوی در بازار هستیم. در انتها یک پ.لبک می بینید. پولبک تا H4 ادامه پیدا کرده است و بازار بعد از H4 به روند صعودی برنگشته است.

در شکل شاهد الگوی سقف دوقلو نیز هستیم. این الگو یکی از معتبرترین الگو ها در پرایس اکشن می باشد.

همین روش برای پولبک در روند نزولی و رنج نیز کاملا صدق می کند. یعنی در روند نزولی اگر پولبک ها تا L4 ادامه پیدا کرده و بازار به روند نزولی برنگشته و به روند صعودی ادامه دهد ، به احتمال بالایی روند بازار از نزولی به صعودی تغییر کرده و باید سفارش های خود را رعایت حد ضرر به بای استاپ Buy Stop تغییر دهید.

پولبک ها در تایم فریم های بالاتر

هنگام معامله حتما به تایم فریم های بالاتر نیز توجه کنید. در درس های قبلی بیان کردیم معمولا بهترین تایم فریم برای معامله M5 و M15 می باشد. برای بررسی زمان ورود باید تایم فریم های بالاتر ای اینها را نیز در نظر گرفت. زیرا گاهی در تایم فریم 5 دقیقه ای بازار ساعت ها در روند رنج قرار می گیرد.

اما در تایم فریم H1 یک ساعته ستاپ H2 قابل مشاهده باشد. پس می توانید در تایم فریم 5 دقیقه ای سریعتر نقطه ورود را پیدا کنید.به دو شکل زیر توجه کنید.

در شکل زیر چارت 5 دقیقه ای و در بعدی چارت 1 ساعته را می بینید.

تایم فریم M5
تایم فریم M5

در چارت 5 دقیقه ای در یک روند صعودی قرار داشته و پولبک ها را می بینید. برای اطمینان از قدرت روند صعودی همان نمودار را در تایم فریم 1 ساعته نیز ببینید.

تایم فریم H1
تایم فریم H1

کاملا مشخص است در انتهای نمودار روتد پر قدرت صعودی را داریم. و نقاط H1 و H2 در تایم فریم 5 دقیقه ای بهترین نقاط برای خرید هستند.

پولبک ها در تایم فریم های کوچکتر

در پاراگراف قبلی گفتیم هنگام معامله برای تشخیص قدرت روند حتما به تایم فریم های بالاتر نیز توجه کنید. حال باید علائه بر تایم فریم های بالاتر تایم فریم های پایین تر را نیز بررسی کرد.

بررسی تایم فریم های پایین تر به اندازه تایم فریم های بالاتر ضروری نیست. البروکس به ندرت به تایم فریم های پایین تر توجه می کند ولی برای پیدا کردن دقیق تر H2 ها شاید بتوانند کارساز باشند.

در پولبک ها به موارد زیر توجه کنید:

 • در پیدا کردن و شمردن پولبک ها مهم ترین مورد ، پیدا کردن نقاط مناسب برای خرید در روند های مختلف است. پس زیاد خود را درگیر H1 ، H2 و … نکنید.
 • بهترین نقطه برای خرید در روند صعودی خرید در پولبک H2 می باشد. زیرا در روند های قوی معامله گران فقط یک بار اجازه می دهند روند برخلاف جهت آنها حرکت کند و اجازه دوباره نمی دهند.
 • بهترین نقطه برای فروش در روند نزولی فروش در پولبک L2 می باشد. زیرا در روند های قوی معامله گران فقط یک بار اجازه می دهند روند برخلاف جهت آنها حرکت کند و اجازه دوباره برای تغییر نمی دهند.
 • H2 دومین تلاش برای تغییر روند نزولی پولبک به روند اصلی صعودی می باشد.
 • L2 دومین تلاش برای تغییر روند صعودی پولبک به روند اصلی نزولی می باشد.

سوالات متداول

پولبک چیست؟

پولبک تغییر روند موقتی در یک بازار روند دار است. مثلا در یک روند صعودی بازار موقتا به اندازه چند کندل تغییر جهت داده و دوباره به روند صعودی خود ادامه دهد.

انواع پولبک چیست؟

پولبک ساده : در بازار های روند دار پولبک های ساده به راحتی قابل تشخیص هستند.
پولبک پیچیده: پولبک های پیچیده معمولا در بازار رنج وجود داشته و تشخیص آنها کمی مشکل است.

0امتیازی ثبت نشده

متوسط امتیاز از 0 کاربر

0 رای
0 رای
0 رای
0 رای
0 رای

نظرات و بررسی های کاربران

10 دیدگاه برای “پولبک Pullback چیست؟ – آموزش پولبک البروکس کندلی و نحوه معامله پولبک ها

 1. حمید

  درود
  مختصر و مفید و عالی

 2. هادی

  سلام و درود
  در مورد جمله “زمانی که سقف کندل فعلی یک تیک بالاتر از سقف کندل قبلی قرار بگیرد” ، اصطلاح تیک به چه معناست؟ و یک تیک یعنی چقدر؟

  • زینب اصغری

   سلام ، و تشکر از دقت و توجه تون
   منظور از یک تیک یعنی اندازه بسیار کوچک ، تیک رقم خاصی نیست. اینجا منظور اگه کندل بعدی حتی اگه یه ذره بالا تر از کندل قبلی باشه.
   در مورد زمان اتمام پولبک زمانی که در روند صعودی شاهد پولبک و پایین آمدن کندل ها باشیم ، زمانی که کندلی به اندازه بسیار کم بالاتر از آخرین کندل نزولی بسته شود ، یعنی پولبک تمام شده است و بازار می خواهد برگشته و به روند صعدی خود ادامه دهد و زمان خوبی برای خرید و پوزیشن Long هستش. ولی اگر کندل های نزولی و پایین آمدن قیمت همچنان ادامه داشته باشد ، و سقف ها یکی پس از دیگر پایین تر بسته شوند ، دیگر پولبک محسوب نشده و تغییر روند صعودی به نزولی هستش و خرید توصیه نمیشه.

   • هادی

    هزاران درود و سپاس

  • مرتضی

   در جفت ارز کمترین مقدار حرکت یک پوینت است
   در سهام یک تیک

 3. مرتضی

  بسیار عالی؛ اینستاگرام هم دارید؟ آدرسش چیه؟

 4. tom

  عالی واقعاا ممنون از زحماتتون❤️

  • تیم نویسندگان

   ممنون از شما.

 5. Yousefi

  ممنون

ارسال نظر و ثبت امتیاز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انصراف

لطفا ابتدا لاگین نمایید.