نحوه معامله در صورت شکست برگشت روند ماژور

شکست برگشت روند ماژور

در این قسمت به آموزش نحوه معامله در صورت شکست برگشت روند ماژور می پردازیم. الگوی برگشت روند ماژور یکی از مهم ترین الگو های برگشتی در پرایس اکشن می باشد. در درس های 35 و 36 نحوه معامله در برگشت روند ماژور در سقف و کف نمودار را کاملا آموزش دادیم.

این مقاله درس 37 از آموزش پرایس اکشن به سبک ال بروکس بوده و در آن شرایطی را بررسی می کنیم که شما الگوی برگشت روند ماژور را در نمودار مشاهده کرده و معامله ای باز می کنید. ولی برگشت روند ماژور شکست خورده و نمودار به حرکت قبلی خود ادامه می دهد.

این دوره توسط وبسایت ایتسکا الهام گرفته از سبک ال بروکس به زبان فارسی و به صورت کاملا رایگان ایجاد شده است. تا دانشجویان عزیز به راحتی بتوانند سبک های مختلف را آموزش دیده و از راه ترید و معامله به درآمد برسند.

معامله در صورت شکست برگشت روند ماژور

برای آموزش معامله شکست برگشت روند ماژور ابتدا مواردی را که درس های قبلی بیان کرده ایم یادآوری می کنیم.

  • احتمال سودآوری تمامی معاملات (معاملات روندی و برگشتی) 40-60 درصد می باشد.
  • حتی در بهترین ستاپ معاملاتی 40-60 درصد ضرر خواهید کرد.
  • در هر تایم فریمی می توان یک روند صعودی و یا نزولی در نمودار مشاهده کرد.

پس برای معامله در برگشت روند ماژور زمانی که نمودار صعودی است ، باید به دنبال یک سقف در نمودار بگردید. سپس خط روند باید به سمت پایین شکسته شود . میانگین متحرک را تست کند.

بعد باید یک گام صعودی دیگری وجود داشته باشد. گام صعودی دوم ضعیف تر خواهد بود. یعنی در الگوی الگوی برگشت روند ماژور انتظار داریم بازار به سمت بالا تا نزدیکی سقف رفته و دوباره به سمت پایین برگردد. در این حالت اگر کندل سیگنال فروش نیز وجود داشته باشد ، الگوی برگشت روند ماژور شکل می گیرد. در این حالت گفته می شود ستاپ فروش داریم.

پس در الگوی برگشت روند ماژور وارد معامله می شویم. در این حالت دو اتفاق ممکن است روی دهد. یا پیش بینی ما درست بوده و الگوی برگشتی موفق شده و شاهد برگشت روند بازار خواهیم بود و یا شاهد شکست الگوی برگشت روند ماژور رخ خواهد داد. اگر سناریوی دوم یعنی شکست الگوی برگشت روند ماژور در نمودار رخ دهد باید بتوانیم معامله خود را مدیریت کنیم.

به مثال زیر توجه کنید. در شکل زیر اسپایک و نیز یک روند صعودی را می بینید. می توانید خط روند آن را نیز رسم کرده ایم. در انتهای کانال می بینید بازار در حال برگشت به سمت پایین است. و میانگین متحرک نیز تست شده است.

معامله شکست برگشت روند ماژور (1)
معامله شکست برگشت روند ماژور (1)

سپس یک گام و شکست صعودی به بالا نیز رخ داده است. چهار گام صعودی با سایه های کوتاه و متوالی می بینید که برای سفارش فروش و الگوی برگشت روند ماژور زیاد مناسب نیست. اگر دقت کنید عکس گوه کوچک نیز در اتهای نمودار قابل مشاهده است. با شکل گیری این سقف می توان گفت الگوی برگشت روند ماژور با سقف کوچک تر در حال رخ دادن است.

معامله شکست برگشت روند ماژور (2)
معامله شکست برگشت روند ماژور (2)

باز هم یادآوری می کنیم احتمال موفقیت معامله در الگو های برگشتی مانند الگوی برگشت روند ماژور 40 درصد می باشد. در شکل زیر ادامه نمودار را می بینید. حد ضرر را یک تیک بالاتر از کندل سیگنال قرار داده و یک تیک پایین تر از سیگنال بار و کی بار می فروشیم.

معامله شکست برگشت روند ماژور (3)
معامله شکست برگشت روند ماژور (3)

در شکل بعدی کندل سیگنال صعودی را می بینید که برای فروشندگان زیاد جالب نیست.

معامله شکست برگشت روند ماژور (4)
معامله شکست برگشت روند ماژور (4)

ادامه کندل ها در شکل زیر قابل مشاهده می باشد. اگر حد ضرر خود را در قسمت مشخص شده قرار داده باشید با بالا رفتن نمودار حد ضررتان زده شده و از معامله خارج خواهید شد.

معامله شکست برگشت روند ماژور (5)
معامله شکست برگشت روند ماژور (5)

در ادامه نمودار این گام صعودی نیز به نتیجه نرسیده و بازار دوباره نزولی شده است. و این می تواند نشان دهنده دومین الگوی برگشت روند ماژور باشد. اگر می خواهید در این الگو وارد شوید می توانید در یک تیک پایین تر از کندل سیگنال وارد شده و حد ضرر خود را بالاتر از کندل سیگنال قرار دهید.

معامله شکست برگشت روند ماژور (6)
معامله شکست برگشت روند ماژور (6)

از طرفی چون کندل های سیگنال در این نمودار قدرت کافی ندارند. احتمالا بازار به جای روند نزولی به روند رنج تبدیل خواهد شد.

بر خلاف انتظار در بازار بالا برگشته و شاهد شکست برگشت روند ماژور هستیم. در شکل زیر بالای میانگین متحرک قرار گرفته ایم. اگر در شکل قبلی فروخته بودید در اسن مرحل حد ضرر شما زده می شد. مانند شکل زیر.

معامله شکست برگشت روند ماژور (7)
معامله شکست برگشت روند ماژور (7)

اگر به شکل بالا دقت کنید ، متوجه خواهید شد در حال حاضر در روند رنج قرار داریم. البته در داخل روند رنج میکرو کانال هایی نیز دیده می شود.

در شکل زیر نمودار کامل رسم شده است. این یک روند صعودی بوده است و شکست الگوی برگشت روند ماژور در داخل آن رخ داده است.

معامله شکست برگشت روند ماژور (8)
معامله شکست برگشت روند ماژور (8)

کف دوم در الگوی برگشت روند ماژور در کف

فرض کنید یک روند نزولی داریم و نمودار به سمت بالا شکسته می شود. و بعد میانگین متحرک تست می شود. بعد تریدر ها منتظر تشکیل دومین گام نزولی ضعیف می شوند.

یعنی انتظار داریم بازار دوباره پایین برگشته و تا نزدیکی کف قبلی برود و برگردد. در این صورت ستاپ خرید H1 تشکیل می شود.

شکست برگشت روند ماژور در کف

در این قسمت نیز شکست برگشت روند ماژور در کف را بررسی می کنیم. شرایط تشکیل الگوی برگشت روند ماژور را در پاراگراف قبلی بیان کردیم. مثال دیگری برایتان آورده ایم.

در نمودار زیر روند نزولی داشته و کانال نزولی را برای این روند رسم کرده ایم.

شکست برگشت روند ماژور در کف (1)
شکست برگشت روند ماژور در کف (1)

اگر دقت کنید در نمودار چندین اسپایک نزولی وجود دارند. آخرین کندل صعودی زیادقوی نمی باشد. زیرا قبل از آن دو کندل نزولی قوی داریم. با این حال می تواند نشانه ای از برگشت نزولی به صعودی باشد. چون کندل سیگنال صعودی ضعیف است پس اگر در کف کانال بالا و در آخرین کندل صعودی بخرید ، باید اسکالپ کنید. زیرا فعلا فشار فروش بالاست.

پس اگر یک گام صعودی قوی شکل گیرد ، خریداران به دنبال خرید در پولبک خواهند بود. ادامه نمودار را در شکل زیر می بینید. یک گام صعودی ایجاد شده و خط روند بالایی کانال نزولی و نیز میانگین متحرک را قطع کرده است.

در این شرایط خریداران به دنبال پولبک و گام بعدی برای خرید هستند و فروشندگان نیز این شرایط را فرصت خوبی برای فروش می بینند. زیرا اعتقاد دارند بازار به روند اصلی خود که نزولی است ادامه خواهد داد.

شکست برگشت روند ماژور در کف (2)
شکست برگشت روند ماژور در کف (2)

ادامه کندل ها را رسم کرده ایم. این کندل های نولی زیاد باب میل خریداران نیست. زیرا شاهد چند کندل نزولی نسبتا قوی و نیز گپ در نمودار هستیم که نشان از فشار فروش در بازار می باشد.

شکست برگشت روند ماژور در کف (3)
شکست برگشت روند ماژور در کف (3)

قیمت در حال پایین آمدن می باشد و می خواهد کف قبلی را تست کند. در ادامه نمودار دو کندل دوجی و نیز یک کندل صعودی قوی می بینید. پس ستاپ خرید خوبی بوده و می توانید در بالای کندل سیگنال بخرید. از طرف دیگر اگر دقت کنید کندل های نزولی قوی نشان از فروش زیاد در بازار می باشند.

شکست برگشت روند ماژور در کف (4)
شکست برگشت روند ماژور در کف (4)

اگر دقت کنید الگوی پرچم نهایی نیز در نمودار قابل مشاهده است. پس در شکل بالا هم الگوی برگشت روند ماژور و هم پرچم نهایی داریم. و این ستاپ خوبی برای خرید می باشد.

 ادامه نمودار در شکل زیر رسک شده است. اگر شما یک تیک بالاتر از کندل سیگنال خریده و حد ضرتان را یک تیک پایین تر از کندل سیگنال قرار می دادید ، پس با حرکت بعدی در شکل زیر حد ضررتان زده شده و از معامله خارج می شدید.

نحوه معامله در صورت شکست برگشت روند ماژور - شکست برگشت روند ماژور
شکست برگشت روند ماژور در کف (5)

در شکل بالا بازار بعد از کندل سیگنال کمی پایین آمده و دو باره بالا رفته و گام صعودی دیگری تشکیل داده است.

فروشندگان انتظار دارند این یک شکست نزولی ناموفق باشد و خریداران نیز انتظار دارند این یک پولبک و ستاپ دیگری برای خرید باشد.

در شکل بالا 4 کندل صعودی پشت سر هم می بینید که نشان از فشار خرید در بازار می باشد. دو کندل نزولی تشکیل شده در شکل زیر زیاد برای خریداران خوشایند نمی باشد.

شکست برگشت روند ماژور در کف (6)
شکست برگشت روند ماژور در کف (6)

در شکل بالا اگر دقت کنید سقف پایین تر تشکیل شده است و این برای فروشندگان مناسب است. و آنها با مشاهده سقف پایین تر اقدام به فروش می کنند. از طرف دیگر خریدارن نیز انتظار دارند این دو کندل نزولی یک پولبک نزولی دیگر در روند صعودی باشد.

ادامه نمودار نشان از افت بازار و فشار فروش دارد. بر خلاف انتظار برگشت روند ماژور موفق نبوده و بازار در جهت فروش قرار گرفته است. با مشاهده کندل های نزولی زیر می توانید در پایین کندل سیگنال بفروشید و چون روند بازار مشخص بوده و احتمال موفقیت 50-50 است حد سود را نیز برابر با حد ضررتان در نظر بگیرید.

شکست برگشت روند ماژور در کف (7)
شکست برگشت روند ماژور در کف (7)

ستاپ خرید ایجاد شده در انتهای شکل زیر زیاد قوی نبوده و همچنان بازار در جهت فروش قرار دارد.

شکست برگشت روند ماژور در کف (8)
شکست برگشت روند ماژور در کف (8)

پس فروشندگان می توانند حد ضرر خودشان را پایین تر آورده و در زیر کندل سیگنال دوباره بخرند.

ادامه نمودار در شکل زیر نشان از نزولی شدن روند و موفقیت فروشندگان دارد. همانطور که در شکل زیر می بینید ، شاهد شکست برگشت روند ماژور در کف در نمودار زیر بودیم. با مدیریت معامله می تواند به سودآوری در معاملات رسید و یا حتی ضرر کنید با ضرر بسیار کمتر از معامله خارج شده و منتظر فرصت های بعدی باشید.

شکست برگشت روند ماژور در کف (9)
شکست برگشت روند ماژور در کف (9)

طبق قانون 60-40 به احتمال 60-40 درصد تمامی ستاپ های معاملاتی سودآور هستند. و به اندازه همان احتمال نیز زیان ده خواهند بود. معادله تریدر می تواند هم برای خریدران و هم فروشندگان مثبت باشد.

یعنی با احتمال موفقیت در معامله 40 درصد با حد سود دو برابر حد ضرر می توان معادله تریدر مثبتی داشت.

زمانی که احتمال موفقیت در معامله 50 درصد و یا کمتر از آن باشد ، باید سوئینگ کنید. یعنی بازدهی را دو برابر ریسک در نظر می گیریم. در این حال با وجود احتمال موفقیت کمتر باز هم معاملات شما سودآور خواهد بود.

0امتیازی ثبت نشده

متوسط امتیاز از 0 کاربر

0 رای
0 رای
0 رای
0 رای
0 رای

ارسال نظر و ثبت امتیاز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انصراف

لطفا ابتدا لاگین نمایید.