نحوه معامله در کانال صعودی ضعیف

معامله در کانال صعودی ضعیف

در این قسمت نحوه معامله در کانال صعودی ضعیف را آموزش می دهیم. در درس های قبلی نحوه معامله در روند صعودی قوی ، معامله در روند نزولی قوی ، معامله در کانال صعودی قوی و معامله در کانال نزولی قوی را آموزش دادیم. این مقاله درس 42 از آموزش پرایس اکشن به سبک ال بروکس می باشد.

این دوره توسط وبسایت ایتسکا الهام گرفته از سبک ال بروکس به زبان فارسی و به صورت کاملا رایگان ایجاد شده و در اختیار دانشجویان این دوره قرار گرفته است.

تشخیص کانال ضعیف از قوی

در مورد تشخیص اینکه یک کانال ضعیف است یا قوی می توانید به درس کانال ها مراجعه کنید. گاهی اوقات تشخیص قوی و یا ضعیف بودن کانال صعودی امری غیرممکن است. در این حالت آن را قوی در نظر گرفته و فقط بخرید.

کانال نزولی ضعیف چیست؟

منظور از کلمه صعودی این است که ما یک روند صعودی داشته و در داخل این روند سقف ها و کف های بالاتری داریم.

کانال نیز یک روند ضعیف بوده و بعد از مرحله اسپایک شروع می شود.

هر چه یک کانال ضعیف تر باشد ، سوئینگ ها بزرگتر بوده و بهتر می توان معاملات دو طرفه انجام داد. اما در کانال صعودی قوی فقط باید به فکر خرید بود.

تفاوت کانال نزولی ضعیف و روند رنج

گاهی اوقات تشخیص کانال نزولی ضعیف از روند رنج امری بسیار مشکل است و واقعا نمی توان گفت کانال صعودی داریم و یا روند رنج. به هر حال هر دو به یک روش معامله می شوند. یعنی در کف خریده و در سقف می فروشید و اسکلپ می کنید.

اکثر کانال های ضعیف از یک روند رنج آغاز شده اند. برای مثال در شکل زیر یک روند رنج داریم.

کانال نزولی ضعیف و روند رنج (1)
کانال نزولی ضعیف و روند رنج (1)

این روند می تواند کانال نزولی نیز باشد. زیرا سقف های پایین تری ایجاد شده اند. و هم می تواند شروع یک کانال صعودی باشد. زیرا کف های بالاتری در حال شکل گیری هستند. در در این شکل هم روند رنج ، هم کانال صعودی و هم کانال نزولی داریم.

در انتهای روند الگوی مثلث نیز می بینید که در شکل زیر برایتان رسم کرده ایم.

کانال نزولی ضعیف و روند رنج (2)
کانال نزولی ضعیف و روند رنج (2)

از طرف دیگر می توان کانال نزولی و نیز کانال صعودی نیز رسم کرده که در شکل زیر کانال نزولی را برایتان رسم کرده ایم. قبل از شروع کانال نزولی اسپایک نزولی ایجاد شده است.

کانال نزولی ضعیف و روند رنج (3)
کانال نزولی ضعیف و روند رنج (3)

در شکل زیر ادامه نمودار و چارت کامل را برایتان رسم کرده ایم. همانطور که می بینید یک کانال صعودی ضعیف بعد از روند رنج ایجاد شده است.

کانال نزولی ضعیف و روند رنج (4)
کانال نزولی ضعیف و روند رنج (4)

ویژگی های کانال صعودی ضعیف

قبل از بررسی هر موردی باید باید سقف ها و کف های بالاتری شکل گیرند تا روند صعودی داشته باشیم. برای تشکیل کانال باید سوئینگ های بزرگتری ایجاد شوند و معاملات دوطرفه داشته باشیم.

 • کندل ها همپوشانی داشته باشند.
 • بعد از کندل های صعودی حرکت صعودی ضعیف تری داشته باشیم.
 • اکثر کندل ها سایه بالای دارند (یعنی با اینکه روند کلی بازار صعودی است ، ولی فشار فروش هم داریم).
 • در داخل کانال کندل های نزولی با بدنه بلند نیز دیده می شوند.
 • پولبک ها واضح و نیز سوئینگ های بزرگ در داخل کانال دیده می شود.
 • بازار شبیه روند رنجی می باشد که داری شیب ملایمی است.

در شکل زیر یک اسپایک صعودی با سه کندل و دو اسپایک صعودی دیگر را می بینید. آخرین کندل با سایه بالایی بلند نشان از فشار فروش در بازار دارد. و احتمالا وارد روند رنج خواهیم شد.

معامله در کانال صعودی ضعیف (1)
معامله در کانال صعودی ضعیف (1)

ادامه کندل ها را در شکل زیر رسم کرده ایم. روند رنج تا بیش از 20 کندل ادامه یافته است. و این رند رنج بعد از چند اسپایک صعودی قوی ایجاد شده است. در این روند رنج ستاپ های خرید ایجاد شده اند و می توان خرید.

سیگنال بار و کی بار خرید نیز در این قسمت مناسب برای خرید هستند. می توان یک تیک بالاتر از کندل سیگنال سفارش خرید قرار داد.

معامله در کانال صعودی ضعیف (2)
معامله در کانال صعودی ضعیف (2)

ادامه کندل ها را رسم کرده ایم. بعد از کندل دوجی 4 کندل صعودی و یک کندل نزولی ایجاد شده است. و این نشان می دهد فشار خریداران بیشتر است.

معامله در کانال صعودی ضعیف (3)
معامله در کانال صعودی ضعیف (3)

دوباره بازار نزولی شده و پولبک عمیق تری ایجاد شده است. ولی این دوباره روند رنج دیگری محسوب می شود.

در داخل روند رنج الگوی کف دوقلو نیز ایجاد شده است. این موقعیت ستاپ خرید مناسبی می تواند باشد. اگر دقت کنید در چند ساعت گذشته معاملات انجام شده اصلاحی بوده است. در آخرین کندل های شکل زیر دقیقا در بالای میانگین متحرک قرار داریم.

معامله در کانال صعودی ضعیف (4)
معامله در کانال صعودی ضعیف (4)

در ادامه کندل ها شاهد شکست های صعودی دیگری هستیم. اما بعد از این شکست هاپولبک عمیق دیگری ایجاد شده است. تا اینجا سه گام صعودی داشته ایم و احتمالا گام چهارم در حال شکل گیری می باشد. آخرین کندل به میانگین متحرک رسیده است و احتمالا در کندل های بعدی به سمت بالا برگردد.

اگر بازار را به دقت بررسی کنید می بینید که روند کلی بازار صعودی بوده و فشار فروش کمتر است.

معامله در کانال صعودی ضعیف (5)
معامله در کانال صعودی ضعیف (5)

ادامه نمودار را در شکل زیر رسم کرده ایم. کف ها و سقف های جدد تری در حال شکل گیری هستند. در انتهای روند الگوی مثلث نیز ایجاد شده است. و این می تواند الگوی ادامه دهنده روند صعودی باشد.

معامله در کانال صعودی ضعیف (6)
معامله در کانال صعودی ضعیف (6)

این کانال صعودی ضعیف بوده و می توان در داخل کانال معاملات سوئینگ انجام داد.

حد ضرر در کانال صعودی ضعیف

در کانال صعودی ضعیف می توان معاملات دوطرفه انجام داد. اگر یک کانال صعودی ضعیف سوئینگ های بزرگی داشته باشیم ، در این حالت بهتر است مانند روند رنج اسکلپ کنیم.

یعنی منتظر تشکیل پولبک نمانده و در زیر کندل صعودی و یا نزولی قوی از معامله خارج می شویم.

در این حالت حد ضرر را در زیر کندل اسپایک قرار می دهیم. برای مثال در شکل زیر در بالای کندل سیگنال خریده ایم و حد ضرر را در زیر کندل سیگنال قرار داده و حد سود را حداقل برابر با حد ریسک مشخص می کنیم.

حد ضرر در کانال صعودی ضعیف
حد ضرر در کانال صعودی ضعیف

حتی می توان از حد سود بزرگتری نیز استفاده کرد. ولی در این نوع روند بهتر است از حد سود کوچک تر مثلا برابر به حد ریسک استفاده کرد.

حد ضرر متحرک در کانال صعودی ضعیف

فرض کنید در قسمت مشخص شده در شکل بالا خریده ایم. اگر می بینید روند بازار صعودی است و فشار خرید بیشتر بوده و کندل های سیگنال صعودی در حال شکل گیری هستند ، می توان حد ضرر را بالاتر برد و در زیر آخرین کف قرار داد.

معامله در کانال صعودی ضعیف

زمانی که یک چارت اکثر ویژگی های یک کانال صعودی ضعیف را داشته ولی فرشو های مناسبی در کانال دیده نشود ، در این حالت آن را مانند کانال صعودی قوی معامله کنید.

پس بخرید و بخشی از پوزیشن خود را سوئینگ کنید. زمانی فروخته و اسکلپ کنید که سیگنال مناسبی برای فروش ببینید.

هر چه سوئینگ ها بزرگتر باشند ، کانال ضعیف تر بوده و شبیه روند رنج خواهد بود. در این حالت باید مانند روند رنج معامله کرد. یعنی در کف خریده و در سقف فروخت.

در کانال صعودی ضعیف حتی می تواند سهمی را که در کف خریده اید در سقف بفروشید و نیازی به باز کردن سفارش فروش جدید نیست.

برای مثال در شکل زیر ابتدا خطوط کانال و بعد نقاط خرید را با فلش های آبی و نقاط فروش را با فلش های قرمز رنگ مشخص کرده ایم. سقف ها و کف های بالاتری ایجاد شده اند. می توان در کف ها خرید و حد ضرر را در زیر آخریدن کف قرار داد.

معامله کانال صعودی ضعیف
معامله کانال صعودی ضعیف

زمانی که بازار به اندازه 5 تا 10 کندل نزول شود ، به این معنی است که به کف رسیده ایم و باید به فکر خرید بود.

در حالت کلی اگر معامله ای در خلاف روند شکل می گیرد ، ولی زیاد مناسب به نظر نرسد ، در این حالت بهتر است در جهت روند بازار معامله کنید.

در نقاط A و B بازار پولبک زده و کندل های برگشتی ایجاد شده اند. این قسمت الگوی کف دوقلو نیز می باشد و نشان از ادامه دار بودن روند صعودی دارد. در این حالت معاملات خرید بهتر هستند.  

کانال صعودی ضعیف در برابر روند رنج

زمانی که بازار در ابتدای یک کانال صعودی ضعیف قرار می گیرد ، در آن حالت در یک روند رنج نیز قرار دارد. یعنی کانال صعودی ضعیف از یک روند رنج آغاز می شود. در این حالت اهمیتی ندارد شما این روند را رنج و یا کانال در نظر بگرید. روش معامله در این رند خرید در کف و فروش در سقف و اسکالپینگ می باشد.

نحوه معامله در کانال صعودی ضعیف

در این قسمت با استفاده از یک مثال واقعی نحوه معامله در کانال صعودی ضعیف را برایتان آموزش می دهیم.

برای مثال در شکل زیر سقف ها و کف های بالاتر داشته و در روند رنج قرار داریم. سوئینگ ها نسبتا بزرگ بوده و می توان گفت کانال ضعیفی داریم. می توانیم خطوط کانال را نیز برای این نمودار رسم کنیم.

نحوه معامله در کانال صعودی ضعیف (1)
نحوه معامله در کانال صعودی ضعیف (1)

می توانید در سقف ها فروخته و در کف بخرید. ولی ترجیحا فقط خرید در کف ها ریسک کمتری دارد. هنگام خرید و فروش و اسکلپ باید به کندل های برگشتی توجه کنید. کندل بعدی که یک کندل نزولی است در شکل بعدی رسم شده است.

می تواند یک تیک پایین تر از کندل سیگنال نزولی وارد شده و حد ضرر را بالای کندل سیگنال و حد سود را نیز برابر با حد ضرر مطابق با شکل زیر قرار دهید. تقریبا در وسط بازار از معامله خارج خواهیم شد.

نحوه معامله در کانال صعودی ضعیف (2)
نحوه معامله در کانال صعودی ضعیف (2)

ادامه کندل ها را در شکل زیر می بینید. یک کندل نزولی دیگر شکل گرفته و بعد بازار بالا رفته (حد ضرر زده نشده است.) و تا حد سودی که مشخص کرده ایم پایین آمده است. در این قسمت سود کرده و از معامله خارج خواهیم شد.

نحوه معامله در کانال صعودی ضعیف (3)
نحوه معامله در کانال صعودی ضعیف (3)

در کانال صعودی ضعیف می توانیم بالاتر از کف های قبلی بخریم. زمانی که بازار به سقف قبلی می رسد ، می توان بخشی از پوزیشن را اسکلپ کرده و مابقی را سوئینگ کرد. در این حالت حد ضرر را بالای آخرین کف قرار می دهیم.

اگر بازار پایین تر از نقطه میانی کانال صعودی بوده ولی بالاتر از کف قبلی باشد ، می توانید بالاتر از کندل قبلی بخرید.

اگر کندل مورد نظر صعودی باشد ، می توانید در قیمت پایانی آن بخرید. و حد ضرر را زیر آخرین کندل سیگنال و یا در آخرین کف قرار دهید.

در ادامه کندل ها یک شکست صعودی قوی می بینید. در یان حالت می توان تا نیمه کانال اسکلپ کرده و مابقی معامله خود را سوئینگ کنید.

نحوه معامله در کانال صعودی ضعیف (4)
نحوه معامله در کانال صعودی ضعیف (4)

ادامه کندل ها را در شکل زیر می بینید. می توانیم یک تیک بالاتر از کندل سیگنال بخریم. در این حالت می توان حد ضرر را پایین تر از کندل سیگنال ، آخرین کف و یا بر اساس ریسک حقیقی قرار داد. چون احتمال موفقیت در معامله 60 درصد می باشد ، می توان حد سود را دو برابر ریسک نیز در نظر گرفت و سوئینگ کرد.

نحوه معامله در کانال صعودی ضعیف (5)
نحوه معامله در کانال صعودی ضعیف (5)

زمانی که به میانه کانال می رسید بهتر است خرید و فروش نکنید و منتظر کف و یا سقف بمانید.

بعد از یک گام صعوئی ضعیف می توان در زیر کندل نزولی قوی فروخت. و اگر دومین سیگنال فروش شکل گیرد ، می توان در زیر هر کندلی فروخت.

اما اگر یک کندل سیگنال صعودی قوی ایجاد شود ، بهتر است نفروشید. در شکل زیر نمودار کامل را برایتان رسم کرده ایم. در انتهای چارت دوباره یک شکست صعودی قوی می بینید.

نحوه معامله در کانال صعودی ضعیف (6)
نحوه معامله در کانال صعودی ضعیف (6)
0امتیازی ثبت نشده

متوسط امتیاز از 0 کاربر

0 رای
0 رای
0 رای
0 رای
0 رای

نظرات و بررسی های کاربران

1 دیدگاه برای “نحوه معامله در کانال صعودی ضعیف

 1. رضا طاهرزاده

  سلام و روز به خیر
  لطفا بفرمایید هایلوبک چیست؟
  سپاس فراوان

ارسال نظر و ثبت امتیاز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انصراف

لطفا ابتدا لاگین نمایید.