نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف

نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف

در این قسمت به آموزش نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف می پردازیم. در درس قبل نحوه معامله در کانال صعودی ضعیف را آموزش دادیم. این دوره توسط وبسایت ایتسکا الهام گرفته از سبک ال بروکس به زبان فارسی و به صورت کاملا رایگان ایجاد شده و در اختیار دانشجویان این دوره قرار گرفته است.

تشخیص کانال نزولی ضعیف از قوی

گاهی اوقات تشخیص کانال نزولی ضعیف از قوی امری مشکل است. در این حالت باید آن را کانال نزولی قوی در نظر گرفته و بفروشید.

کانال نزولی ضعیف چیست؟

در کانال نزولی ضعیف سقف ها و کف های پایین تری داریم و یک روند ضعیف در بازار جریان دارد. سوئینگ های بزرگی در داخل کانال داریم و می توان معاملات دوطرفه انجام داد. اگر اصلاحات صعودی زیاد قوی نباشد ، یعنی روند قوی تری داریم و به جای معاملات دوطرفه بهتر است در جهت روند معامله کنید و فقط بفروشید.

تشخیص کانال نزولی ضعیف از روند رنج

گاهی اوقات نمی توان تشخیص داد بازار در روند رنج قرار دارد و یا در کانال نزولی ضعیف. در این حالت هر دو را به یک روش یعنی اسکالپینگ معامله می کنیم. یعنی در کف خریده و در سقف می فروشیم.

اکثر کانال های ضعیف در ابتدا یک روند رنج بوده اند.

ویژگی های کانال نزولی ضعیف

  • کندل ها همپوشانی دارند.
  • بعد از کندل های نزولی ، حرکت نزولی ضعیفی داریم.
  • اکثر کندل ها سایه پایینی دارند. (یعنی در انتهای کندل ها خریداران وارد شده و کمی فشار خرید ایجاد کرده اند.)
  • کندل های صعودی در داخل این کانال نیز زیاد هستند.
  • پولبک ها آشکار ، واضح و عمیق هستند.
  • کانال نزولی ضعیف شبیه یک روند رنج با کمی شیب ملایم می باشد.

نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف

در این قسمت با استفاده از یک مثال واقعی نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف را برایتان آموزش می دهیم. این مثال را کندل به کندل ادامه  داده و هر شکل ادامه شکل قبلی بوده و در هر هر شکل کندل هایی به نمودار افزوده می شوند.

در شکل زیر یک روند رنج می بینید و به مرور سقف ها و کف های پایین تری در حال شکل گیری هستند. و بازار در حال اصلاح شدن می باشد. زیرا چند سیگنال بار و کی بار نزولی نشان از نزولی شدن روند دارد. چون اسپایک های قوی در نمودار وجود ندارد ، می توان گفت بازار در حال وارد شدن به کانال است.

نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف (1)
نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف (1)

چند کندل بعدی را رسم کرده ایم. یک کندل اسپایک نزولی و یک کندل صعودی در انتها وجود دارد. چون کندل صعودی زیاد قوی نیست پس نمی تواند سیگنال خرید باشد. و خرید در این نقطه نمی تواند مناسب باشد.

نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف (2)
نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف (2)

در ادامه کندل ها گام های نزولی دیگری ایجاد شده اند. و در آخرین کندل شاهد کندل صعودی و تلاش بازار برای برگشت به روند صعودی هستیم. اما این کندل قدرت کافی نداشته و نمی تواند برای خرید گزینه مناسبی باشد.

زیرا گام های نزولی پی در پی نشان از نزولی بودن بازار دارد. و سقف های پایین تری در حال شکل گیری هستند. اگر با دید دیگری به این نمودار بنگرید می توان گفت این قسمت از نمودار یک پولبک بزرگ و اصلاح در دل روند صعودی قبلی است. از طرف دیگر کندل صعودی انتهایی سیگنال خرید مناسبی نمی باشد.

نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف (3)
نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف (3)

چندل کندل دیگر و ادامه چارت را در شکل زیر آورده ایم. چند کندل صعودی متوالی ایجاد شده است . و این کندل ها تشخیص روند رنج از کانال نزولی را کمی مشکل می کند. یک کندل صعودی قوی ایجاد شده است که میانگین متحرک را به سمت بالا قطع کرده است.

ولی همچنان با رسم خط روند می توان متوجه شد روند بازار نزولی است. پس می توانید در قیمت پایانی آخرین کندل صعودی قوی ایجاد شده بفروشید و حد ضرر را نیز در آخرین سقف قرار دهید.

بعضی فروشندگان ممکن است نخواهند در قیمت پایانی کندل سیگنال صعودی بفروشند و منتظر ایجاد کندل سیگنال نزولی خواهند ماند تا ریسک کمتری تحمل کنند. یعنی در شکل زیر در قیمت پایانی دو کندل نزولی آخر یعنی قسمت B خواهند فروخت. و حد ضررشان را نیز در قسمت A قرار دهند.

فرض کنید در نقطه B فروختید. در این حالت شاید به نگان به نمودار نمی توان با احتمال بالایی گفت روند بازار نزولی خواهد شد. زیرا احتمال برگشت روند هم در این مورد بالاست. پس چون احتمال موفقیت در معامله پایین است ، حد سود را دو برابر ریسک در نظر بگیرید.

پس اگر در نقطه B بفروشید ، حد سود دو برابر ریسک شده و در قسمت D در شکل زیر قرار خواهد گرفت. و اگر حد سود را برابر با ریسک در نظر بگیرید ، بازدهی در نقطه C قرار خواهد داست.

نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف (4)
نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف (4)

ادامه نمودار در شکل زیر رسم شده است. همانطور که می بینید روند بازار نزولی است. و مقداری از معامله در نقطه C و مقداری دیگر در نقطه D بسته خواهد شد.

نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف (5)
نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف (5)

در ادامه کندل ها چند کندل صعودی می بینید. از طرف دیگر خطوط کف کانال را نیز رسم کرده ایم و می تواند پارابولیک سار بوده که نشان از برگشت روند در بازار دارد. اگر فرد ریسک پذیری هستید می توانید در بالای کندل دوجی شکل زیر بخرید. و حد سود را در نزدیکی های سقف کانال قرار دهید. از طرف دیگر چون کندل های نزولی با شیب زیادی پایین آمده اند ، احتمال موفقیت در معامله این پوزیشن خرید نمی تواند زیاد باشد. پس باید حد سودتان دو برابر ریسک باشد.

در شکل زیر یک میکرو کانال نزولی در دل روند نزولی قرار دارد. طبق نظر تحلیل گران زمانی که یک میکرو کانال نزولی در دل روند نزولی ایجاد می شود ، بهتر است اولین پولبک را معامله نکنید. ظپس خرید در این نقطه نمی تواند تصمیم درستی باشد.

نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف (6)
نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف (6)

در ادامه نمودار کندل های صعودی دیگری شکل گرفته اند. اگر دقت کنید الگوی کف دوقلوی میکرو ایجاد شده است. زیرا دو گام نزولی کوچک ایجاد شده است. با شکل گیری کندل سیگنال جدید می توان حد ضرر را تعدیل کرده و در کف کندل سیگنال جدید قرار داد.

اگر حد سود خود را بر اساس ریسک حقیقی مشخص کنید ، در آخرین کندل صعودی حد سودتان زده شده و از معامله خارج می شوید.

نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف (7)
نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف (7)

این قسمت کندل های دوجی زیادی دارد. بعد از شکل گیری کندل نزولی بعدی می توانید در قیمت پایانی این کندل نزولی بفروشید. و یا می توانید منتظر کندل بعدی بمانید. در شکل زیر خطوط کانال را رسم کرده ایم.

اگر از درس کانال ها به یاد داشته باشید ، می دانید رسم خطوط کانال هیچ گاه نمی تواند کامل و بی نقص باشد. پس می توان در سقف کانال سفارش فروش باز کرد.

نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف (8)
نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف (8)

کندل بعدی نیز نزولی می باید. اگر کندل سیگنال نزولی دیگری ایجاد شود ، می توانید حد ضرر را پایین تر آورده و در بالای کندل سیگنال قرار دهید.

نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف (9)
نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف (9)

ادامه کندل ها نزولی بوده و در حد سود که با خط سبز رنگ مشخص کرده ایم سفارش شما بسته شده و از معامله خارج خواهید شد.

نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف (10)
نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف (10)

در شکل زیر با مشاهده کندل سیگنال صعودی می توانید در قیمت پایانی آن وارد شده و بخرید و حد ضرر را در کف کندل سیگنال و حد سود را حداقل برابر با حد ضررتان در نظر بگیرید.

نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف (11)
نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف (11)

ادامه کندل ها در شکل زیر قابل مشاهده است. اگر در نقطه 1 بفروشید ، بعد از چند کندل به حد سود نمی رسید. زیرا باید به روند رنج تبدیل شده است. پس می توانید در هر کدام از نقاط 1 ، 2 و یا 3 بفروشید.

نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف (12)
نحوه معامله در کانال نزولی ضعیف (12)

حد ضرر در کانال نزولی ضعیف

در این کانال چون احتمال موفقیت در معامله بالاست می توان حد سود را برابر با حد ریسک در نظر گرفت . و یا می توان دو برابر آن نیز قرار داد.

زمانی که در یک معامله وارد شده و حد ضررتان کم باشد ، می توایند حد سود را مشخص نکنید. و یا دو برابر حد ریسک در نظر بگیرید. چون اگر حد سود را برابر با ریسک کم در ستاپ قوی در نظر بگیرید ، سریعا از معامله خارج خواهید شد.

و در انتها نمودار کامل را برایتان رسم کرده ایم.

حد ضرر در کانال نزولی ضعیف
حد ضرر در کانال نزولی ضعیف

در این نوع کانال بهتر است اکثر معاملات را اسکالپ کنیم. زمانی که اسکالپ می کنیم نباید اجازه دهیم پولبک ها ایجاد شوند. بلکه در بالای هر کندل صعودی قوی باید معامله فروش قرار داد. و زمانی که کندل های نزولی قوی ایجاد می شوند می توان حد ضرر را پایین تر آورده و در بالای کندل سیگنال قرار داد.

بررسی کانال نزولی ضعیف

کانال نزولی ضعیف نوعی کانال نزولی است که سوئینگ های زیادی داشته و می توان در آن معاملات دو طرفه انجام داد. این نوع کانال شبیه روند رنجی می باشد که کمی شیب نزولی دارد.

پس در این حالت باید در کف خریده و در سقف فروخته و اسکلپ کنیم. با خرید و فروش درسطوح مقاومتی و حمایت می توان سود کرد.  

زمانی که در یک کانال نزولی قرار دارید و نمی دانید که باید بخرید و یا نه ، آنگاه کانال را نزولی قوی در نظر گرفته و فقط بفروشید. و فقط زمانی بخرید که سیگنال خرید قوی را مشاهده کنید.

هر چه سوئینگ ها بزرگتر باشند ، کانال ضعیف تر خواهد بود. و رفتار بازار شبیه روند رنج خواهد بود. و می توانید آن را مانند روند رنج معامله کنید. یعنی در کف خریده و در سقف بفروشید و اسکلپ کنید.

 برای مثال در شکل زیر یک کانال نزولی ضعیف می بینید که نوعی روند رنج با شیب نزولی ملایم می باشد.

اسکالپینگ در روند نزولی ضعیف
اسکالپینگ در روند نزولی ضعیف

در شکل بالا می توانید در کف ها خریده و در سقف ها نیز بفروشید و سود کنید.

0امتیازی ثبت نشده

متوسط امتیاز از 0 کاربر

0 رای
0 رای
0 رای
0 رای
0 رای

ارسال نظر و ثبت امتیاز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انصراف

لطفا ابتدا لاگین نمایید.