نحوه معامله در کانال ها

نحوه معامله در کانال ها

در این قسمت نحوه معامله در کانال ها را آموزش می دهیم. در درس های قبلی در مورد کانال ها و نحوه معامله در کانال های مختلف صحبت کرده ایم و در این درس بیشتر در مورد کانال های موازی و معامله در داخل کانال و نیز در صورت شکست کانال صحبت خواهیم کرد.

این دوره توسط وبسایت ایتسکا الهام گرفته از سبک البروکس به زبان فارسی و به صورت کاملا رایگان ایجاد شده و در اختیار دانشجویان این دوره قرار گرفته است.

کانال های موازی

اکثر برگشت ها در کانال با شکست خط روند کانال آغاز می شوند. معمولا این شکست ها به نتیجه نرسیده و بازار به داخل کانال بر می گردد و سمت مخالف کانال را تست می کند. و زمانی که به جهت مخالف کانال می رسد ، کانال را شکسته و روند جدیدی ایجاد می شود و یا بازار دوباره برگشته و کانال ادامه می یابد.

کانال ها انواع مختلفی دارند ، در کل زمانی که بازار بین دو خط قرار گرفته و قیمت ها بین دو خط جابجا می شوند ، کانال داریم و بازار در داخل کانال قرار دارد. برای مثال الگوی کنج پارابولیک ، الگوی مثلث ، روند رنج و … خود نمونه ای از کانال ها هستند.

برای درک بیشتر بهتر است ابتدا درس کانال ها را مطالعه نمایید. در این درس انواع کانال ها و نحوه رسم آها را آموزش داده ایم.

معامله در کانال ها

زماین که بازار در داخل کانال قرار دارد ، رسم یک خط کانال کافیست. حتی اگر نتوانید خط دوم کانال را رسم و یا به صورت چشمی مشاهده کنید ، خط دوم نیز نیز وجود دارد. برای مثال در نمودار زیر یک خط روند کانال بر روی کف ها رسم شده است.

پس می دانیم که بازار در کانال قرار دارد. بازار در نقطه A کمی پایین تر از کف کانال قرار گرفته است. و بعد از آن یک کندل صعودی برگشتی داریم. پس ممکن است بازار به سمت بالا برگردد. و همانطور که در سمت راست نمودار می بینید بازار به سمت بالا رفته است.

معامله در کانال ها
معامله در کانال ها

در شکل بعدی خط دوم کانال را نیز رسم کرده ایم. اما می بینیم که این دو خط کاملا موازی با هم نمی باشند. برای رسم خطوط موازی کانال می توانید از سقف های دیگری استفاده کنید و یا خطی موازی با خط روند پایینی رسم کرده و آن را بالا برده و در قسمت مناسب قرار دهید.

برای معامله اگر با رسم خط موازی کانال مشکل دارید ، به راحتی می توانید مانند شکل زیر سقف ها را وصل کرده و از کانال ایجاد شده که خطوط آن کاملا موازی نیستند ، استفاده کنید.

رسم خطوط کانال
رسم خطوط کانال

در ادامه نمودار می بینید بازار بعد از برگشت از کف کانال بالا رفته و تا سقف کانال رسیده است. پس خط روند دوم کانال که رسم کرده ایم با وجود اینکه موازی نیستند ، معتبر می باشد.

رسم خطوط کانال (2)
رسم خطوط کانال (2)

فرصت های معاملاتی در کانال ها

کانال ها فرصت های معاملاتی خوبی به ما نشان می دهند. زمانی که بازار سقف و یا کف کانال را تست می کند ، دو حالت وجود دارد: یا کانال را شکسته و پیش می رود و یا به داخل کانال بر می گردد.

در هر دو حالت بازدهی از ریسک بزرگتر می باشد. اگر از درس سیکل بازار به یاد داشه باشید ، کانال بخشی از سیکل بازار می باشد. روند با مرحله شکست شروع شده و بعد وارد کانال می شود. و در نهایت کانال ضعیف شده و به روند رنج تبدیل می شود.

در واقع کانال ترکیبی از اسپایک و روند رنج می باشد. یعنی در کانال از اسپایک به روند رنج وارد می شویم.

هر کانال صعودی مانند یک پرچم نزولی می باشد . زیرا اکثر کانال های صعودی بالاخره در جهت نزولی شکسته می شوند. هر کانال نزولی نیز مانند یک پرچم صعودی است. زیرا اکثر کانال های نزولی در جهت صعودی شکسته می شوند.

برای مثال در شکل زیر یک روند باریک در یک روند صعودی قوی در داخل کانال باریک قرار دارد. از طرف دیگر در سمت راست نمودار یک روند رنج می بینید. و روند رنج از دل کانال صعودی آغاز شده است. پس کانال خود بخشی از یک روند رنج می باشد.

حتی قوی ترین نوع کانال نیز در نهاین به روند رنج تبدیل می شود. اگر به شکل زیر دقت کنید در انتهای کانال صعودی مثلث نزولی می بینید . زیرا احتمال دارد بازار به سمت پایین شکسته شود.

احتمال شکست کانال
احتمال شکست کانال

در شکل زیر نیز یک کانال نزولی می بینید و در نهایت این کانال نزولی به سمت صعودی شکسته شده و تبدیل به روند رنج می شود. در انتهای کانال نزولی نیز مثلث صعودی قابل مشاهده است.

شکست کانال نزولی
شکست کانال نزولی

شکست ناموفق در کانال (شکست جعلی کانال)

معمولا کانال ها زمانی به پایان می رسند که یک شکست ناموفق در انتهای کانال رخ دهد. برای مثال در شکل زیر یک کانال صعودی داریم و همانطور که در شکل می بینید در کندل مشخص شده کانال به سمت بالا شکسته شده ولی این شکست ناموفق بوده و بازار دوباره به داخل کانال برگشته است.

سایه بالایی در سقف کندل شکست نشان از فشار فروش و شکست ناموفق در بازار می باشد.

شکست ناموفق در کانال
شکست ناموفق در کانال

شکست جعلی در کانال به این معنی است که شکست ناموفق در کانال داریم و باید در جهت مخالف روند معامله کنیم.

در این حالت ابتدا منتظریم تا بازار سقف و یا کف کانال را تست کند و بعد شکست ناموفق در کانال ایجاد شود. یعنی بازار برگشته و ما در برگشت روند وارد بازار می شویم. حد سود نیز یک تیک بعد از خط روند دوم کانال می باشد. یعنی اگر کانال صعودی باشد ، حد سود یک تیک بالاتر از خط روند بالایی کانال (سقف کانال) می باشد.

معامله در الگوی کنج (کانال کنج)

در شکل زیر الگوی کنج را می بینید که نوعی کانال است. در انتهای الگوی یک شکست صعودی رخ داده و بعد بازار به سمت پایین رفته است. در نقطه شکست الگوی میکرو دوقلو در سقف نیز دیده می شود.

نحوه معامله در کانال کنج (1)
نحوه معامله در کانال کنج (1)

بعد از آن کندل سیگنال نزولی داریم. پس این قسمت از کانال نقطه مناسبی برای فروش می باشد. در شکل بعدی کندل سیگنال نزولی را می بینید. پس یک تیک پایین تر از سیگنال بار و کی بار می فروشیم. و حد ضرر را یک تیک بالاتر از کندل سیگنال قرار می دهیم.

نحوه معامله در کانال کنج (2)
نحوه معامله در کانال کنج (2)

می توانیم حد ضرر را بر اساس ریسک حقیقی نیز قرار دهیم. به عنوان مثال یک تیک بالاتر از کندل ورود و یا بر اساس میزان سرمایه خود قرار دهید. چون احتمال موفقیت در معامله کم بوده و ما در روند صعودی هستیم و فشار خرید نیز بالاست ، بهتر است حد سود را دو برابر ریسک قرار دهید.

چون تعداد گام های نزولی از نقطه شکست تا کندل هایی که رسم کرده ایم ، بیش از 4 می باشد (H1 تا H4) ، پس زمان اتمام کانال صعودی فرا رسیده و در حال ورود به روند رنج هستیم.

نحوه معامله در کانال کنج (3)
نحوه معامله در کانال کنج (3)

بعد از شکست کانال بازار دوباره بالا رفته تا سقف قبلی را تست کند. پس می توان گفت این الگوی برگشت روند ماژور با سقف دوقلو است. و می توان گفت در سقف دوم ستاپ فروش L4 را نیز داریم. و این قسمت (B) موقعیت مناسبی برای فروش و سوئینگ است.

نحوه معامله در کانال کنج (4)
نحوه معامله در کانال کنج (4)

همانطور که در شکل بالا می بینید ، کندل سیگنال فروش خوبی در این نقطه ایجاد شده و موقعیت خوبی برای سفارش فروش است. و بعد از این نقطه نیز بازار به آرامی پایین رفته است و به کف روند رنج رسیده است.

نحوه معامله در کانال ها

گاهی اوقات بازار کاملا خطوط کانال را لمس نمی کند. و قبل از رسیدن به خطوط روند کانال به داخل و میانه کانال بر می گردد.

پس در نزدیکی خطوط کانال اگر موقعیت خوبی برای برگشت بوده و کندل سیگنال هم قوی باشد ، آنگاه می توان در خلاف جهت روند معامله کرد. اما اگر شرایط بیان شده فراهم نبود ، باید منتظر بمانید تا وضعیت روشن شود.

برای مثال در شکل زیر یک کانال به شکل مثلث داریم. در داخل الگوی مثلث سه گام نزولی ایجاد شده است. آخرین کندل صعودی با بدنه کوتاه و سایه های بلند نشان از تلاش بازار برای برگشت دارد. و این کندل به کف کانال نزدیک شده و آن را لمس نکرده است.

نحوه معامله در کانال ها (1)
نحوه معامله در کانال ها (1)

در شکل بالا کف های بالاتر شکل گرفته اند پس هم روند صعودی و هم روند رنج و ه الگوی مثلث داریم. پس می توان در بالای آخرین کندل که به کف کانال نزدیک شده است ، خرید. احتمال موفقیت این معامله 50-50 می باشد. پس چون احتمال بالا نیست بهتر است سوئینگ کنید.

پس اگر در آخرین کندل شکل بالا بخرید می توانید حد ضرر را در آخرین کف قرار دهید. اگر در نقطه مشخص شده مانند شکل زیر خریده باشید با مشاهده کندل های صعودی بعدی خوشحال خواهید شد.

در این قسمت بازار به سمت رنج و خنثی شدن پیش رفته است و یک پولبک کوچک نیز در گام آخر می بینید. اگر در کف نخریده باشید خرید در این پولبک نیز مناسب به نظر می رسد.

نحوه معامله در کانال ها (2)
نحوه معامله در کانال ها (2)

در ادامه شکل کامل را برایتان رسم کرده ایم. همانطور که می بینید در انتها کانال به یک روند رنج تبدیل شده است. اگر از معامله خرید خود خارج نشده اید می توانید حد ضرر خود را بالا آورده و در آخرین کف ایجاد شده قرار دهید.

نحوه معامله در کانال ها (3)
نحوه معامله در کانال ها (3)

در نقطه D بازار کف کانال را به سمت پایین شکسته است و چند کندل دوجی پشت سر هم داریم. پس بهتر است در این نقطه بفروشید و از معامله خارج شوید.

نحوه معامله در صورت شکست خط کانال در جهت روند

حالتی را تصور کنید که خط روند کانال در جهت روند بازار شکسته شود. برای مثال در یک کانال صعودی خط روند کانال به سمت بالا شکسته شود.

در اکثر موارد زمانی که یک کانال صعودی به سمت بالا شکسته می شود ، بعد از 5 کندل به داخل کانال برگشته و کف کانال را تست خواهد کرد. اما گاهی اوقات نیز برنگشته و روند قوی تری ایجاد می شود.

زمانی که خط روند کانال در جهت بازار شکسته شده و اگر بعد از چند کندل به داخل کانال برگردد ، بازار در ادامه وارد روند رنج خواهد شد. پس در اکثر مواقع شکست کانال ناموفق بوده و روند جدید ایجاد شده ادامه نخواهد داشت و تبدیل به روند رنج خواهد شد.

برای مثال در چارت زیر خط روند کانال به سمت بالا شکسته شده است. خرید و فروش در این نقطه به صلاح نمی باشد و باید احتیاط کرد تا روند مشخص شود.

معامله در کانال ها (1)
معامله در کانال ها (1)

همانطور که در شکل زیر می بینید بعد از چند کندل یک کندل سیگنال نزولی در بازار ایجاد شده است. سایه بالایی این کندل سیگنال نشان از فشار فروشندگان دارد. و آخرین کندل صعودی نیز نشان دهنده کلایمکس خرید است.

پس می توان یک تیک پایین تر از کندل سیگنال نزولی فروخت. در این حالت انتظار داریم بازار تا کف کانال پایین بیاید. حد ریسک نیز می تواند یک تیک بالاتر از کندل سیگنال قرار داده شود. حد سود نیز در کف کندل سیگنال قرار خواهد گرفت.

احتمال موفقیت این معامله 60 درصد می باشد. و بازدهی بزرگتر از میزان ریسک می باشد. پس نقطه ای که در شکل زیر انتخاب کرده ایم ، نقطه مناسبی برای فروش است.

معامله در کانال ها (2)
معامله در کانال ها (2)

در چند کندل بعدی می بینید بازار دوباره به داخل کانال برگشته است. در این حالت می توانید حد ضرر خود را تعدیل کرده و پایین آورده و در بالای آخرین کندل سیگنال نزولی قرار دهید.

معامله در کانال ها (3)
معامله در کانال ها (3)

در ادامه کندل ها می بینید بازار با کندل های نزولی متوالی در حال نزدیک شدن به کف کانال است.

پس احتمال دارد کف کانال را شکسته و پایین تر برود. پس می توان در کف کانال تمام و یا نیمی از معامله خود را ببندید. در شکل زیر می بینید کف کانال با کندل صعودی که دارای سایه پایینی می باشد ، قطع شده است و این نشان از فشار خریدران در بازار می باشد.

معامله در کانال ها (4)
معامله در کانال ها (4)

در ادامه می بنید بازار دوباره پایین آمده و بعد به روند رنج تبدیل شده است.

معامله در کانال ها (5)
معامله در کانال ها (5)

مثال دیگری در شکل زیر آورده ایم که کانال صعودی در جهت بازار شکسته شده و این شکست موفق بوده و روند صعودی قوی تری ایجاد شده است.

معامله در شکست کانال
معامله در شکست کانال
0امتیازی ثبت نشده

متوسط امتیاز از 0 کاربر

0 رای
0 رای
0 رای
0 رای
0 رای

نظرات و بررسی های کاربران

3 دیدگاه برای “نحوه معامله در کانال ها

 1. رضا طاهرزاده

  سلام و وقت به خیر
  در قسمت “نحوه معامله در کانال ها” نوشته اید که “در نقطه بازار کف کانال را به سمت پایین شکسته است” بعد از کلمه در چه کلمه ای جا افتاده است؟
  متشکرم

  • زینب اصغری

   سلام وقتتون بخیر
   از شکل مشخصه نقطه D و ویرایش شد.
   تو کانال ها برای مثال کانال صعودی معمولا فقط خط موازی پایین کانال رو رسم می کنیم که اینجا با خط قرمز رنگ رسمش کردیم. بعد مدتی هم که نیازی به رسم کانال نیست و به صورت چشمی راحت میشه کانال رو تشخیص داد.
   من این دوره رو دوباره نشستم از اول ویرایش می کنم و یه سری مطالب دیگه بهش اضافه می کنم. همانطور که می بینید هم وقت گیره و مطالب هم سنگین هستن

 2. حسین سبقت

  عالی بود سپاس

ارسال نظر و ثبت امتیاز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انصراف

لطفا ابتدا لاگین نمایید.