ناحیه فیلیپ در اسمارت مانی FLIP – فیلیپ چیست؟

ناحیه فلیپ در فارکس

در این مقاله و چند درس بعدی به آموزش ناحیه فیلیپ در اسمارت مانی می پردازیم. این مقاله درس 40 از اسمارت مانی ایتسکا (پرایس اکشن پیشرفته) می باشد. در درس های قبلی به آموزش نواحی عرضه و تقاضا در فارکس پرداختیم. و توصیه می کنیم قبل از مطالعه این درس حتما درس های قبلی (مخصوصا آموزش عرضه و تقاضا که شامل درس های 37 ، 38 و 39 می باشد.) را از لینک زیر مطالعه کنید. برای درک بیشتر بعد از مطالعه این درس حتما درس بعدی ما یعنی نحوه مشخص کردن ناحیه فیلیپ در تایم فریم های مختلف مطالعه کنید.

فیلیپ چیست؟

در بازار فارکس با نواحی متعددی از قبیل سطوح حمایت و مقاومت ، کانال ها ، نواحی عرضه و تقاضا و … سر و کار داریم. زمانی که قیمت به این نواحی می رسد ، در بیشتر مواقع از خود عکس العمل نشان می دهد.

برای مثال زمانی که قیمت به ناحیه تقاضا برسد ، در بیشتر مواقع شاهد فشار خرید در بازار هستیم و باعکس .

این عکس العمل بازار و یا همان قیمت نسبت به این نواحی مهم فیلیپ Flip نامیده می شود. در این درس و چند درس آینده به آموزش فیلیپ در نواحی عرضه و تقاضا می پردازیم.

البته در این مقاله فقط به مفاهیم اصلی و پایه ای که باید قبل از آموزش دانش کلی در مورد آنها داشته باشید ، می پردازیم.

در این قسمت نواحی عرضه و تقاضا را با چاک CHOCH (Change Of Character) ، فیلیپ و CHOCH و نیز فیلیپ (به تنهایی) در روند های صعودی و نزولی نشان می دهیم.

فیلیپ در اسمارت مانی (تغییر روند صعودی به نزولی)

همانطور که در شکل زیر می بینید ، بازار در حال با رفتن بوده و HH های متوالی در حال شکل گیری هستند. برای ایجاد HH سوم باید تقاضای قوی در بازار ایجاد شود که آن را کادر صورتی رنگ نشان داده ایم.

زمانی که قیمت بالا رفته و نتوانسته HH جدیدی ایجاد کند (نقطه A) و پولبک بزند ؛ قیمت دوباره پایین برگشته و نقطه چین قرمز رنگ را به سمت پایین بشکند ، پس این ناحیه تقاضای صورتی رنگ در شکل زیر شکست خورده است.

از طرفی قیمت هنوز کف قوی قبلی را نشکسته و CHOCH رخ نداده است. بازار از این ناحیه تقاضای شکست خورده پولبک زده و دوباره به سمت بالا رفته است. زیرا هنوز اوردر های اجرا نشده ای موجود می باشد که باید پر شوند.

سپس ناحیه عرضه (فیلیپ در اسمارت مانی) نیز مانند شکل زیر با کادر آبی رنگ مشخص خواهد شد.

فیلیپ در اسمارت مانی (ناحیه عرضه)
فیلیپ در اسمارت مانی (ناحیه عرضه)

فیلیپ در اسمارت مانی (تغییر روند نزولی به صعودی)

در شکل زیر نیز بازار ابتدا پایین آمده و LL های متوالی و کادر صورتی رنگ به عنوان عرضه ایجاد شده است. سپس بازار نتوانسته LL جدیدی ایجاد کند. بازار بالا رفته و در خط نقطه چین قرمز رنگ باعث شکست ناحیه عرضه شده است.

ولی دوباره CHOCH نداریم. بازار برای پر کردن اوردر های فروشی که هنوز پر نشده اند دوباره پایین برگشته و بعد به روند صعودی خود ادامه می دهد. در این حالت ناحیه تقاضا مانند شکل زیر مشخص خواهد شد.

فیلیپ در اسمارت مانی (ناحیه تقاضا)
فیلیپ در اسمارت مانی (ناحیه تقاضا)

از تمامی موارد بیان شده در بالا بهترین ستاپ معاملاتی همان ترکیب CHOCH و فلیپ می باشد. زیرا اولین مورد فقط شامل CHOCH و آخرین مدل نیز فقط شامل فلیپ می باشد.

در بازار واقعی تشخیص این موارد از هم واقعا مشکل می باشد. پس برای تحلیل بهتر باید بر روی فلیپ و چاک تمرکز کنید. زیرا اگر تنها بر روی فلیپ و یا چاک تمرکز کنید ، ریسک معاملاتی بالاتری خواهید داشت.

اگر به مرور زمان با تجربه تر شده و بتوانید تایید های بیشتری بر روی تایم فریم های مختلف پیدا کنید ، خواهید توانست با مدیریت معامله تنها بر اساس فلیپ تحلیل و معامله کنید.

ناحیه عرضه هنگام مشاهده CHOCH (تغییر روند صعودی به نزولی)

بازار ابتدا صعودی بوده و به سمت باالا رفته است. قیمت در حال ایجاد HH و HL می باشد. سپس قیمت سقوط کرده و شاهد ایجاد CHOCH در نمودار هستیم. ناحیه صورتی رنگ نیز ناحیه عرضه می باشد.

قیمت بعد از چاک پولبک زده دوباره بالا رفته است. زمانی که در ناحیه صورتی رنگ قرار گیرد (ناحیه عرضه) ، می توان سفارش فروش داشت. در این قسمت عرضه منجر به ایجاد CHOCH در بازار شده است.

ناحیه عرضه هنگام مشاهده CHOCH
ناحیه عرضه هنگام مشاهده CHOCH

ناحیه تقاضا هنگام مشاهده CHOCH (تغییر روند نزولی به صعودی)

در شکل زیر نیز باید ببینیم تقاضا در کجا وارد بازار شده و باعث ایجاد Bos شده است. پس در ناحیه صورتی زنگ باید به دنبال سفارش خرید باشیم. می توانیم این ناحیه را اصلاح کرده و به دنبال کندل اصلاحی و یا فراکتال باشیم.

هر چه بیشتر اصلاح کنیم ، نسبت ریسک به ریوارد بالاتری خواهید داشت.

ناحیه تقاضا هنگام مشاهده CHOCH
ناحیه تقاضا هنگام مشاهده CHOCH

 دو مورد قبلی را قبلا بار ها بررسی کرده ایم. و در این مقاله نواحی فلیپ Flip را بررسی می کنیم.

ناحیه عرضه هنگام مشاهده CHOCH و فلیپ Flip (تغییر روند صعودی به نزولی)

با مشخص کردن نواحی فلیپ احتمال موفقیت در معامله بالا می رود. و به نوعی تایید کننده قوی بودن ناحیه انتخابی شماست. ساده ترین روش تشخیص ناحیه فیلیپ این است که در آن عرضه و تقاضا در تعامل با هم قرار گرفته اند.

سپس یکی بر دیگری غلبه کرده و کنترل بازار را در اختیار می گیرد. برای مشخص کردن ناحیه فلیپ باید ببینید مانند شکل زیر عرضه در کدام قسمت بر تقاضا پیروز شده است.

در شکل زیر کادر صورتی رنگ تقاضا در این محدوده را نشان می دهد. بعد از این ناحیه انتظار داریم با تقاضای ایجاد شده سفارش های صعودی ادامه داشته و بازار بالا رفته و HH جدید ایجاد کند.

ولی در قسمت A بازار نتوانسته HH جدیدی ایجاد کند. و بازار پایین برگشته است. زمانی که قیمت به زیر خط نقطه چین برود ، یعنی تقاضا شکست خورده است.

پس می توانیم ناحیه عرضه را محدود تر کرده و کادر آبی رنگ را مانند شکل زیر در نظر بگیریم.

یعی ناحیه بین HH و شکست ناحیه تقاضا را عنوان ناحیه عرضه در نظر گرفته می شود.

در این ناحیه نیز سه خط رسم شده نشان دهنده نواحی پرمیوم و دیسکات می باشد و می توان در ناحیه پرمیوم وارد بازار شد و سفارش فروش داشت.

این روش در شکل زیر شامل یک فلیپ و CHOCH می باشد. در کل هدف از انجام تمامی این کار ها این است که بتوانیم نواحی عرضه و تقاضا را ارزیابی کرده و نواحی قوی در بازار را شناسایی کنیم.   

ناحیه عرضه هنگام مشاهده CHOCH و فلیپ Flip
ناحیه عرضه هنگام مشاهده CHOCH و فلیپ Flip

ناحیه تقاضا هنگام مشاهده CHOCH و فیلیپ Flip (تغییر روند نزولی به صعودی)

تمامی موارد بیان شده در شکل بالا برای تغییر روند نزولی به صعودی نیز کاربرد دارد. در این مورد نیز بازار در حال پایین آمدن بوده و بازار در حال ایجاد LL ها و LH های متوالی می باشد. بعد از ایجاد آخرین LL انتظار داریم قیمت دوباره پایین آمده و LL جدیدی ایجاد کند. در این حالت کادر صورتی رنگ به عنوان ناحیه عرضه برای این روند محسوب می شود.

ولی قیمت در قسمتی که با دایره نارنجی رنگ مشخص کرده ایم ، پولبک زده و بالا برگشته است. زمانی که قیمت خطی که با نقطه چین مشخص کرده ایم را حتی یک پیپ رد کند ، ناحیه عرضه صورتی رنگ با شکست مواجه شده است.

در این حالت نیز ناحیه تقاضا را به کادر آبی رنگ که در شکل زیر مشخص کرده ایم ، محدود می کنیم. بازار ناحیه عرضه را رد کرده ، بالا رفته و باعث ایجاد CHOCH شده است.

قسمت مشخص شده در شکل زیر نیز به عنوان ناحیه تقاضای قوی محسوب می شود. این ناحیه را می توانیم به پیوت ، کندل و یا فراکتال اصلاح کنیم.

ناحیه تقاضا هنگام مشاهده CHOCH و فلیپ Flip
ناحیه تقاضا هنگام مشاهده CHOCH و فلیپ Flip

تمامی موارد بیان شده در این درس هم در الگو های ادامه دهنده و هم برگشتی کاربرد دارند.

تمرین ارزیابی عرضه و تقاضا با فیلیپ و CHOCH بر روی مولتی تایم فریم

شکل زیر را در جلسات قبلی بار ها دیده اید. ابتدا این تمرین را انجام داده و در درس بعدی تمرین های بهتر و واقعی تری برایتان خواهیم آورد.

چارت 4 ساعته را با خطوط سبز رنگ نشان داده ایم. HH و HL نیز در حال ایجاد شدن در چارت هستند.

در ناحیه A قیمت عرضه را پر کرده و به پایین پولبک زده است. سپسHL جدید ایجاد شده و تقاضا باعث بالا رفتن قیمت در نمودار شده و Bos در چارت ایجاد شده است.

در قسمت B با یک فیلیپ عرضه به تقاضا روبرو هستیم. زیرا هم باعث ایجاد باس شده و هم باعث شکست در عرضه شده است. و تقاضا کنترل بازار را در دست گرفته است. پس در قسمت B هم فیلیپ و هم چاک داریم.

فیلیپ در اسمارت مانی
فیلیپ در اسمارت مانی

سپس قیمت تا ناحیه D بالا رفته است. و شاهد یک پولبک به سمت پایین در این ناحیه هستیم.

چاک 4 ساعته در ناحیه C به احتمال زیاد یک تغییر روند صعودی به نزولی در تایم فریم 15 دقیقه ای خواهد بود.

وقوع CHOCH در ناحیه C تایید زیادی در این ناحیه خواهد داد. بعد از این ناحیه با اطمینان بیشتری می توان گفت دیگر قرار نیست HH تشکیل شود. بلکه LL های پی در پی در حال ایجاد شدن هستند.

برای تایید بیشتر و گرفتن پوزیشن شورت با نواحی فلیپ آشنا شدیم و قسمت E همان فلیپ رخ داده می باشد. پس ناحیه E ناحیه معتبری برای ناحیه عرضه و سفارش Short می باشد. زیرا در این نقطه فلیپ و چاک همزمان در نمودار دیده می شود و ستاپ معتبری می باشد.

سپس منتظر می مانیم تا قیمت به ناحیه E رسیده و پولبک بزند. با این روش می توان از پولبک های ایجاد شده تایید بیشتری گرفت.

عرضه و تقاضا با فلیپ (2)
عرضه و تقاضا با فلیپ (2)

در ادامه به ناحیه F می رسیم. و با پولبک ایجاد شده انتظار داریم LH در بازار ایجاد شود.

بعد از تغییر روند بعد از LH باید منتظر ایجاد شدن HH در بازار باشیم. در ناحیه H شاهد ایجاد تقاضا در اثر رخ دادن CHOCH در نمودار هستیم. پس در ناحیه F هم چاک و هم فلیپ داریم.

سپس منتظر وقوع پولبک در نمودار می مانیم تا قیمت به ناحیه تقاضا رسیده و و یک HL ایجاد شده و در در ناحیه تقاضای قوی F دست به خرید بزنیم.

می توانیم به تایم فریم های پایین تر مراجعه کرده و تایید بیشتری بگیریم. در تایم فریم 15 دقیقه ای نیز دوباره هم CHOCH و هم فلیپ Flip در چارت دیده می شود و باعث ایجاد ناحیه تقاضای قوی در چارت 15 دقیقه ای با کادر نارنجی رنگ شده است.

عرضه و تقاضا با فلیپ (3)
عرضه و تقاضا با فلیپ (3)

ناحیه فیلیپ در اسمارت مانی (تایم فریم هفتگی)

نمودار زیر را که در درس های قبلی تکمیل کرده ایم بیاورید. در این مثال می خواهیم ناحیه فیلیپ در اسمارت مانی را مشخص کنیم. اگر به چارت دقت کنید ، با اینکه در پرایس اکشن اخیر HH (Higher High) های متوالی در حال شکل گیری است ، این روند در حالت کلی در روند نزولی قرار دارد. زیرا یک ناحیه عرضه بسیار قوی در بالا (کادر بنفش رنگ) می بینید.

پس احتمالا این واکنش صعودی در پرایس اکشن اخیر موقتی بوده و بازار بعد از مدتی به روند نزولی خود ادامه دهد. ولی ما فعلا می بینیم که HH های متوالی در حال شکل گیری بوده و روند بازار فعلا صعودی است.

برای آموزش از قسمت A از شکل زیر آغاز می کنیم. در قسمت A ابتدا ناحیه تقاضا در کادر قرمز رنگ ایجاد شده. سپس قیمت بالا رفته و دوباره پولبک زده و یک CHOCH در اسمارت مانی و ناحیه فلیپ ایجاد شده است. ناحیه عرضه فلیپ با کادر بنفش رنگ تیره تر نشان داده ایم.

در قسمت A عرضه بر تقاضا پیروز شده و بازار روند نزولی داشته و تا قسمت B پیش رفته است. در قسمت B بازار پولبک زده و اگر دقت کنید دوباره ناحیه تقاضای فلیپ در این قسمت ایجاد شده است و آن را نیز با کادر بنفش رنگ تیره تر مشخص کرده ایم.

ناحیه فلیپ در تایم فریم هفتگی 1W
ناحیه فلیپ در تایم فریم هفتگی 1W

ناحیه فیلیپ در اسمارت مانی (تایم فریم روزانه 1D)

حال سراغ تایم فریم روزانه 1D می رویم. در تایم فریم روزانه روند بازار صعودی است. و در قسمت مشخص شده در شکل زیر می بینید با یک تقاضای خوب روند صعودی در تایم فریم روزانه آغاز شده است.

از طرفی با دایره نارنجی رنگ قسمتی که در آن ناحیه فلیپ دیده می شود را مشاهده می کنید.

ناحیه فلیپ در تایم فریم روزانه 1D
ناحیه فلیپ در تایم فریم روزانه 1D

در شکل زیر نیز ناحیه عرضه فلیپ در تایم فریم روزانه را با کادر سبز پر رنگ تر برایتان مشخص کرده ایم. ناحیه فلیپ در شکل زیر نشان از افزایش عرضه در قسمت مشخص شده دارد.

برای پیدا کردن ناحیه های عرضه و تقاضا همیشه تاکید کرده ایم باید منتظر بسته شدن کندل ها بمانید. اگر دقت کنید قله دوم که با استفاده از آن به تشخیص ناحیه فلیپ پرداخته ایم ، تنها به اندازه یک یا دو پیپ پایین تر از قله قبلی قرار گرفته و باعث ایجاد ناحیه فلیپ در تایم فریم روزانه شده است.

ناحیه فیلیپ در اسمارت مانی FLIP - فیلیپ چیست؟ - فیلیپ
ناحیه فیلیپ در اسمارت مانی FLIP - فیلیپ چیست؟ 1

ناحیه فیلیپ در اسمارت مانی (تایم فریم 4 ساعته 4H)

به تایم فریم پایین تر یعنی 4 ساعته مراجعه می کنیم. در این تایم فریم نیز ناحیه فیلیپ در اسمارت مانی را با کادر نارنجی رنگ پر رنگ تر مشخص کرده ایم. که نشان از غلبه عرضه بر تقاضا دارد.

و بعد از آن نیز فلیپ تقاضا را در قسمت پایین نمودار مشخص کرده ایم. پس احتمالا بازار در تایم فریم 4 ساعته تا این ناحیه بالا خواهد آمد و تاییدیه ای برای تایم فریم روزانه برای سفارش Long در پرایس اکشن اخیر می باشد.

در ابتدای پرایس اکشن بازار در روند رنج قرار دارد. سپس وارد ناحیه A می شویم. در این قسمت ابتدا ناحیه عرضه در بازار ایجاد شده است که برای جلوگیری از شلوغی نمودار و سردرگرمی بیشتر آن را رسم نکرده ام.

در قسمت A شاهد اینساید بار و تقاضای عادی در بازار هستیم. سپس با دو کندل بعدی نحوه ایجاد شدن ناحیه فلیپ در بازار دیده می شود که تاییدیه ای برای ورود و سفارش خرید در این قسمت می باشد.

فیلیپ در اسمارت مانی
فیلیپ در اسمارت مانی

دقت کنید در تحلیل ها و اسمارت مانی هیچ تضمین و تحلیل 100 درصدی نداریم و ممکن است بازار حتی بعد از این ناحیه فلیپ نزولی شده و به روند نزولی خود ادامه دهد. ولی ما با بررسی شواهد بیشتر اقدام به گرفتن بهترین تصمیم و بیشترین احتمال موفقیت ئر معامله می کنیم.

در شکل بالا ناحیه های فیلیپ در اسمارت مانی را با کادر های نارنجی تیره تر برایتان مشخص کرده ایم.

0امتیازی ثبت نشده

متوسط امتیاز از 0 کاربر

0 رای
0 رای
0 رای
0 رای
0 رای

نظرات و بررسی های کاربران

5 دیدگاه برای “ناحیه فیلیپ در اسمارت مانی FLIP – فیلیپ چیست؟

 1. محسن

  سلام ممنون از توضیحات خوبتون. یعنی تلاش اول و ناموفق بازار در ایجاد choch همان flip است؟

  • زینب اصغری

   سلام ، تشکر از شما
   بله همونه
   برای درک بیشتر درس بعدی یعنی لینک زیر رو هم می تونید مطالعه کنید.
   https://itsca-brokers.com/flip-zone-in-mtf/

  • سجاد محمدزاده

   دمت گرم دستت درد نکنه

 2. علی ملکوتی نیا

  عرض سلام و احترام.بسیار مطلب آموزنده ای بود برای شناخت چاک و فیلیپ.خیلی دنبال همچین آموزشی می‌گشتم ممنون بسیار شیوا ورسا بود

  • زینب اصغری

   تشکر از شما

ارسال نظر و ثبت امتیاز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انصراف

لطفا ابتدا لاگین نمایید.