تمرین سه نوع ساختار – تکمیلی مارکت استراکچر

تمرین سه نوع ساختار از مارکت استراکچر

در این قسمت سه نوع ساختار از مارکت استراکچر را بر روی یک مثال تمرین می کنیم. انواع ساختار و نحوه تعیین آنها بسیار مهم بوده و پایه و اساس اسمارت مانی پیشرفته می باشد. در درس قبلی به آموزش سوئینگ استراکچر پرداخته و در چند درس قبلی نیز به آموزش کامل مارکت استراکپر پرداخته ایم. این مقاله درس 32 از دوره اسمارت مانی ایتسکا می باشد.

در لینک زیر می توانید لینک تمامی درس های دوره را به صورت کاملا رایگان مطالعه نمایید.

تمرین سه نوع ساختار از مارکت استراکچر

در این مقاله به بررسی جفت ارز یورو/دلار EURUSD در تایم فریم 4 ساعته می پردازیم. و سه نوع ساختار از مارکت استراکچر را در این مثال بررسی می کنیم.

در شکل زیر می بینید که در روند نزولی قرار داشتیم و این روند رو به بالا شکسته شده است.

بعد از باس که در شکل زیر مشخص کرده ایم ، انتظار پولبک داریم. برای پیدا کردن زمان شروع پولبک باید در نمودار CHOCH (Change Of Character) را پیدا مشخص کنیم تا بتوانیم باس جزئی mBos رو به بالا را در نمودار را پیدا کنیم.

در شکل زیر یک شکست جزئی mBos را در نمودار می بینید که فقط در سایه پایینی آن دیده می شود. به این دلیل توصیه می کنیم در پرایس اکشن پیشرفته باید به جزئیات توجه بسیار زیادی کرد.

و بعد دوباره با مشاهده CHOCH شاهد یک mBos دیگر در نمودار هستیم. در تمام این مدت و با فرض اینکه از سمت راست نمودار اطلاعی نداریم ، انتظار داریم بازار به روند نزولی خود ادامه دهد.

و LH ایجاد شده همچنان قدرت خود را حفظ کند. زیرا این LH به سمت پایین در mBos مشخص شده شکسته است.

همانطور که در شکل زیر می بینید تا زمانی که با دایره نارنجی رنگ مشخص کرده ایم ، بازار همچنان در زیر LH در جریان است و تا زمانی که از LH بالاتر نرفته است ، همچنان روند ما نزولی است.

و پولبک های بسیار جزئی در این محدوده ایجاد می شوند. در همان قسمت چون HH ها در ساختار داخلی یکی پس از دیگری بالاتر قرار گرفته اند ، پس با پایین آمدن کندل ها یک CHOCH نزولی ایجاد شده است. و این می تواند سیگنالی از اتمام پولبک و ادامه روند نزولی باشد.

این CHOCH ایجاد شده می تواند ایده ای برای معامله رو به پایین باشد. ولی همانطور که در درس های قبلی بیان کرده ایم ، CHOCH سیگنال معتبری برای معامله در فارکس نبوده و باید منتظر تایید شدن آن باشید.

تمرین سه نوع ساختار از مارکت استراکچر (1)
تمرین سه نوع ساختار از مارکت استراکچر (1)

در ادامه شکل بالا می بینید ، دو سقف به بالا شکسته شده اند. سقف دوم معتبر تر بوده و می تواند دلیلی بر تغییر روند نزولی به صعودی باشد. در در قسمت مشخص شده در شکل زیر هم یک باس داریم و هم HHایجاد شده است.

با مشخص شدن HH باید سوئینگ کف را نیز مشخص کنیم. کف سوئینگ کمترین کف بیم باس و سقف سوئینگ ما خواهد بود. که در شکل زیر مشخص کرده ایم.

تمرین سه نوع ساختار از مارکت استراکچر (2)
تمرین سه نوع ساختار از مارکت استراکچر (2)

بعد از Bos باید در نمودار انتظار پولبک 4 ساعته داشته باشیم. و بعد از HH یک پولبک در نمودار ایجاد شده است.

در ادامه کندل ها و در شکل زیر می بینید HH دوباره شکسته شده و باس داریم. حال سوئینگ سقف جدیدی داریم که با HH مشخص کرده ایم. و باید سوئینگ کف را نیز دوباره مشخص کنیم.

سوئینگ کف نیز کوتاه ترین کف بین باس و سقف سوئینگ یعنی HH جدید خواهد بود. و در شکل زیر مشخص کرده ایم. چاک های نزولی که در شکل می بینید می تواند سیگنالی برای تغییر روند باشد که جهت جلوگیری از شلوغی بیشتر آنها را رسم نکرده ایم. ولی همانطور که می بینید روند نزولی نشده و سیگنال داده شده اشتباه است.

تمرین سه نوع ساختار از مارکت استراکچر (3)
تمرین سه نوع ساختار از مارکت استراکچر (3)

در ادامه کندل ها می بینید دو mBos ایجاد شده و بعد یک CHOCH در نمودار رخ داده است. بعد از چاک روند نزولی نشده و شاهد پولبک هستیم . قیمت دوباره بالا رفته یک باس Bos ایجاد شده است. با ایجاد Bos یک سقف سوئینگ جدید HH ایجاد شده است.

پس باید کف سوئینگ را نیز پیدا کنیم. کف سوئینگ کوتاه ترین کف بین باس قبلی و HH خواهد بود که در شکل زیر مشخص کرده ایم.

تمرین سه نوع ساختار از مارکت استراکچر (4)
تمرین سه نوع ساختار از مارکت استراکچر (4)

دوباره قیمت بالا رفته و یک سوئینگ سقف جدید HH ایجاد کرده و ما طبق روال عادی سوئینگ کف را نیز مشخص می کنیم. حال در ادامه می بینیم قیمت پایین آمده و کف سوئینگ را شسگته است. پس یک CHOCH معتبر در این قسمت ایجاد شده است که در شکل زیر برایتان نشان داده ایم.

تمرین سه نوع ساختار از مارکت استراکچر (5)
تمرین سه نوع ساختار از مارکت استراکچر (5)

اگر محتاطانه تر عمل نکنید (جسورانه عمل کنید!) می توانید بعد از CHOCH نزولی و در پولبک صعودی وارد پوزیشن Short شوید!

یعنی در نقطه A

با شکست کف معتبر در شکل قبلی روند بازار به نزولی تغییر یافته و سوئینگ کف و سقف مانند شکل زیر مشخص خواهند شد. بعد از باس انتظار ایجاد پولبک در نمودار را داریم. پولبک زمانی در نمودار ایجاد می شود که یک mBos رو به بالا (صعودی) در این روند نزولی داشته باشیم. که همان نقطه A در شکل زیر می باشد.

تمرین سه نوع ساختار از مارکت استراکچر (6)
تمرین سه نوع ساختار از مارکت استراکچر (6)

قیمت پایین آمده و دوباره کف قبلی را شکسته است و سوئینگ کف جدید LL شکل گرفته است. بالاترین ارتفاع بین باس و LL نیز به عنوان سوئینگ سقف  LH مشخص خواهد شد.

تمرین سه نوع ساختار از مارکت استراکچر (7)
تمرین سه نوع ساختار از مارکت استراکچر (7)

در ادامه کندل ها می بینید بازار بالا رفته و سقف سوئینگ را زده است. در این حالن می گوییم یک سقف سوئینگ جدید HH ایجاد شده است. و چون باس داریم باید به دنبال پولبک نزولی بعد از باس در نمودار باشیم. بعد از پولبک سقف دوم نتوانسته سقف قبلی خود را رد کند. (دایره صورتی رنگ) و پایین برگشته است. به این دلیل شکست کف جزئی در این پولبک نمی تواند CHOCH محسوب شود.

تمرین سه نوع ساختار از مارکت استراکچر (8)
تمرین سه نوع ساختار از مارکت استراکچر (8)

نمودار را کمی به سمت چپ کشیده ایم. همانطور که در شکل زیر مشخص کرده ایم سقف قبلی به سمت بالا شکسته شده و HH جدیدی ایجاد شده است . پس باید منتظر پولبک در نمودار باشیم.

زمانی که قیمت پایین آمده و کف قبلی قبلی را رد کرد پس یک CHOCH در ساختار داخلی و نیز یک شکست در ساختار خارجی بازار داریم. بعد از باس باید منتظر پولبک صعودی در نمودار باشیم. همانطور که در شکل زیر می بینید قیمت کمی بالا رفته و نتوانسته سقفی را رد کند.

تمرین سه نوع ساختار از مارکت استراکچر (9)
تمرین سه نوع ساختار از مارکت استراکچر (9)

پس سوئینگ کف ما LL به شکل زیر و سوئینگ سقف نیز بالاترین نقطه بین Bos و LL مشخص خواهد شد که همان HH در شکل قبلی می باشد.

تمرین سه نوع ساختار از مارکت استراکچر (10)
تمرین سه نوع ساختار از مارکت استراکچر (10)

در ادامه کندل ها می بینید روند نزولی شده و در قسمت مشخص شده یک کف سوئینگ جدید LL ایجاد شده است. و سوئینگ سقف قبلی همان سوئینگ سقف فعلی ما مانند شکل زیر خواهد بود.

همانطور که در شکل می بینید یک حرکت نوسانی بزرگی (حدود 380 پیپ) در نمودار ایجاد شده است. و بعد از این شکست باید منتظر پولبک در نمودار باشیم. در نهایت می بینید سقف جزئی به سمت بالا شکسته شده است.

و دوباره و در پولبک بعدی سقف جزئی به سمت بالا شکسته شده و در نمودار mBos داریم.

تمرین سه نوع ساختار از مارکت استراکچر (11)
تمرین سه نوع ساختار از مارکت استراکچر (11)

در ادامه نمودار نیز دوباره سوئینگ سقف و کف را مشخص کرده ایم.

تمرین سه نوع ساختار از مارکت استراکچر (12)
تمرین سه نوع ساختار از مارکت استراکچر (12)

هر چه بیشتر در نمودار پیش برویم باید بتوانیم شکست ها (Break Of Structure) ، CHOCH ها و نیز سوئینگ های سقف و کف را مشخص سازیم.

ضرورت تمرین سه نوع ساختار

برای یادگیری بهتر دوره اسمارت مانی پیشرفته و رسیدن به سود دهی در فارکس باید تمرین سه نوع ساختار را بار ها و بار ها در تایم فریم های مختلف انجام داده و سطوح مهم در مارکت استراکچر را مشخص سازید.

شاید خطوطی که رسم می کنید تا حدودی با تمرین حل شده در این مقاله متفاوت باشد. که زیاد مهم نیست. آنچه اهمیت دارد تمرین کردن معامله گر می باشد. بهر حال هر معامله گر در فارکس دیدگاه متفاوتی دارد.

و هیچگاه فردی نمی تواند ادعا کند که با روش صحیح و بی نقصی وارد این بازار شده است. زیرا چنین امری ممکن نمی باشد. فقط هنگام معامله کردن باید انسجام خود را حفظ کنید. و به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید.

زیرا اگر به روش کاری خود و تحلیل هایتان پایبند باشید ، می توانید در مورد نحوه عملکرد خود در بازار داده و اطلاعات جمع آوری کنید.

و ممکن است اطلاعات و داده های شما مفید و سود ده باشند. پس روش کاری عملکردتان می تواند مخالف مطالب بیان شده در این مقاله و تمرین های انجام شده باشد.

پس اگر همیشه در حال تمرین و تکرار بوده و انسجام خود را حفظ کنید ، خواهید توانست به کسب درآمد دلاری از فارکس برسید.

تمرین این مقاله و تمرین های دیگری را بار ها و بار ها انجام دهید تا بتوانید بر مفاهیم مارکت استراکچر مسلط شوید.

درس بعدی از دوره اسمارت مانی ایستکا : آموزش قیمت گذاری در پرایس اکشن پیشرفته

0امتیازی ثبت نشده

متوسط امتیاز از 0 کاربر

0 رای
0 رای
0 رای
0 رای
0 رای

ارسال نظر و ثبت امتیاز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انصراف

لطفا ابتدا لاگین نمایید.