حد سود در فارکس و پرایس اکشن

حد سود

 محاسبه و تعیین حد سود و ضرر در فارکس و پرایس اکشن بسایر مهم بوده و همیشه از سوی بزرگان فارکس توصیه شده است بدون استراتژی وارد معاملات نشوید. در این درس در مورد حد سود در فارکس و پرایس اکشن صحبت کرده و نحوه گذاشتن حد سود در سفارش ها را آموزش می دهیم.

این مقاله درس 33 از آموزش پرایس اکشن الهام گرفته از سبک البروکس می باشد. این دوره توسط وبسایت ایتسکا به زبان فارسی و به صورت کاملا رایگان ایجاد شده و در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است.

برای مدیریت یک معامله در گام اول به یک برنامه نیاز دارید. زمانی که یک معامله باز کرده و به سود رسیدید، باید بتوانید از سود های خود محافظت کرده و با تغییر جهت بازار سود های کسب شده را از دست ندهید.

روش های حفظ سود در فارکس و پرایش اکشن

  • گذاشتن حد ضرر
  • تریلینگ استاپ (حد ضرر متحرک)
  • گذاشتن حد ضرر در نقطه سر به سر

حفظ سود در فارکس

قبل از آنکه سودتان از بین برود ، باید سود خود را از معامله بردارید. یعنی زمانی که یک معامله باز می کنید باید حدسود خود را مشخص سازید. و بعد با توجه به شرایط بازار می توانید سود خودتان را تعدیل کنید.

گذاشتن حد سود در معاملات

زمانی که وارد یک معامله می شوید ، حد سود مشخص نیست. در این حالت باید خودتان حد سود را مشخص سازید. برای مثال حد ضرر را یک تیک پایین تر از کندل سیگنال و حدسود را نیز دو برابر حد ریسک در نظر گرفته و زمانی که به نقطه مورد نظر رسیدیم بخشی از سود و یا تمامی آن را از معامله می گیریم.

اگر بخشی از سود خود را در نقطه ای که مشخص کردید ، می گیرید یعنی مابقی سرمایه خود را سوئینگ می کنید.

حد سود در حجم بالا

اگر با حجم بالایی معامله می کنید ، می توانید در نقطه حد سود حجم معامله خود را کاهش دهید. و زمانی که قیمت ها به حد سود برسند ، می توانید نیمی از معاملات را ببندید. و زمانی که قیمت ها به سه برابر ریسک اولیه رسیدند ، می توانید 25 درصد دیگر را نیز از معامله خارج کنید.

ما بقی معاملات را سوئینگ کرده و حد ضرر را نیز تعدیل کنید. اگر معاملات روزانه انجام می دهید ، قبل از پایان یافتن روز خارج شوید.

گذاشتن حد سود در صورت پیش بینی صحیح جهت بازار

زمانی که بازار در چهت مورد نظرمان پیش می رود ، در این حالت باید حد سود را بر اساس ریسک حقیقی قرار دهید ، در صورتیکه قبلا آن را بر اساس ریسک اولیه قرار می دادیم.

پس حد سود را دو برابر ریسک حقیقی قرار داده و زمانی که بازار به نقطه مورد نظر که همان حد سود اولیه است ، برسد نصف معامله را می بندیم. زمانی که بازار به سه برابر ریسک حقیقی می رسد نیز 25 درصد دیگر از حجم معامله را از بازار خارج می کنیم. 25 درصد باقی مانده از پول خود را نیز می توانید سوئینگ کنید.

برای مثال در شکل زیر ابتدا یک گپ و دو کندل نزولی و بعد یک کندل سیگنال صعودی را می بینید. یک تیک بالاتر از سقف کندل سیگنال سفارش خرید و یک تیک پایین تر از کف کندل سیگنال نیز سفارش فروش قرار می دهیم.

فاصله بین دو نقطه خرید و حد ضرر را اندازه می گیریم که همان ریسک اولیه می باشد. اولین حدسود دو برابر ریسک اولیه و دومین حد سود نیز سه برابر ریسک اولیه مانند شکل زیر قرار می دهیم.

گذاشتن حد سود
گذاشتن حد سود

زمانی که بازار به اولین حد سود برسد ، نیمی از معامله را می بندیم و در حدسود دوم 25 درصد دیگر را از معامله خارج می کنیم. مابقی سهم (25 درصد باقیمانده) را نگه داشته و با استفاده از تریلینگ استاپ سوئینگ می کنیم.

در شکل زیر دو کندل از ادامه نمودار بالا را رسم کرده ایم. اگر پولبکی مانند شکل زیر دیدید ، به آن اعتنا نکنید. زیرا کندل نزولی قدرتمندی ندارد.

گذاشتن حد سود 2
گذاشتن حد سود 2

ادامه نمودار را در شکل زیر می بینید. در نقطه مشخص شده به اولین حد سود رسیده ایم و می توانیم نیمی از معامله را ببندیم.

گذاشتن حد سود 3
گذاشتن حد سود 3

زمانی که کندل سیگنالی در روند دیدید ، می توانید حد ضرر را تعدیل کرده و ریسک حقیقی را نیز در کف کندل سیگنال مانند شکل بالا مشخص سازید.

در شکل زیر ادامه نمودار و نقطه فروش در دومین حدسود مشخص شده است.

دومین حد سود
دومین حد سود 4

اگر در روند بازار سیگنال فروش قوی مشاهده کنید ، می توانید سهام باقیمانده را نیز از معامله خارج کرده و دنبال ورود در موقعیت های بعدی باشید. و یا می توانید با تکیه بر حد ضررتان در معامله بمانید.

اگر روند صعودی ادامه داشته باشد ، در این حالت حد ضرر را در نقط سر به سر قرار دهید. زمانی که بازار یک سقف را تست کرده و سقف بالاتری می سازد ، آنگاه حد ضرر متحرک را بالا آورده و در زیر آخرین کف قرار دهید.

شکل زیر همن مثال قبلی می باشد ، روند بازار صعودی بوده و کف های بالاتری در حال شکل گیری هستند.

گذاشتن حد سود 5
گذاشتن حد سود 5

حد سود در معاملات سوئینگ

زمانی پیش می آید که در معامله سوئینگ قرار داشته و میزان سود سریع و زیاد می باشد. در این حالت باید میزان ریسک همیشه کمتر از حد سود باشد. یعنی با توجه به حد ضررتان بای حجم معامله را نیز کاهش دهید.

زمانی که بازار بالاتر رفته و از حد ضرر شناور دورتر می رود ، حد ریسک را افزایش ندهید. بلکه حجم معامله خودتان را کاهش دهید.

اگر سیگنال خرید دیگری در بازار صعودی دیدید ، می توانید حجمی را که فروخته اید دوباره بخرید.

برای مثال در شکل زیر در نقطه مشخص شده می خریم و حد ضرر اولیه را نیز در کف کندل مشخص شده قرار می دهیم.

همانطور که در شکل می بینید ، بازار سریع رشد کرده و از حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) دور می شود. در این حالت میزان ریسک نیز در حال افزایش است. پس می توانید نیمی از معامله خود را ببندید.

حد سود در معاملات سوئینگ
حد سود در معاملات سوئینگ

با اینکه کندل های شکست قوی در روند وجود دارند ولی بهتر است ریسک نکرده و نیمی از معامله را ببنیدید. زیرا زمانی که معامله شما سود آور باشد ، ریسک نیز افزایش یافته و ممکن است تمام سود خود را از دست بدهید.

بازار بالاتر رفته و ما نیز حد ضرر متحرک را بالاتر می بریم. فرض کنید دوباره بازار بالاتر رفته و از تریلینگ استاپ تا حد زیادی دورت تر شده است. مثالا ریسک ما 1000 تیک بوده و با رشد بازار میزان ریسک به 2000 تیک رسیده است. پس باید نصف دیگر معامله را ببندیم تا حد ریسک به 1000 تیک کاهش پیدا کند.

می توانید تا رسیدن به انتهای روند صعودی از معامله خارج شوید و در فرصت های بعدی مانند شکل بالا و در بالای کندل سیگنال صعودی دوباره وارد بازار شوید.

نکته مهم در معامله گری و مدیریت معامله این است که باید با میزان سرمایه ای که در معرض ریسک قرار می دهید ، احساس راحتی کنید تا احساسات بر معامله شما تاثیری نداشته باشد.

زمانی که بازار در حال رشد و افزایش است باید یا ریسک خود را کاهش دهید و یا حجم معامله تان را کم کنید.

تعدیل حد سود

فرض ککنید در یک روند بزرگ و قوی قرار داریم. در این حالت می توان حد سود را ثابت در نظر نگرفت و آن را با توجه به روند و قدرت بازار تعدیل کرده و بالاتر برد. یعنی می توان حد ضرر و حجم معامله را به صورت پیش فرض قرار داده و حد سود را پیش فرض در نظر نگرفته و آن را در حین معامله تعدیل کنید.

در این حالت اگر یک کندل سیگنال کتوسط داشته باشیم ، حد ضرر نیز متوسط خواهد بود. از طرف دیگر می دانید حد سود شما میزان بزرگی خواهد بود ولی دقیقا نمی توانید بگویید چه مقدار؟

 در این حالت حد سود را سفارش گذاری مشخص نکنید و یا آن را بسیار بیشتر از نقطه ورود قرار دهید. در روند نزولی نیز میزان آن را بسیار کمتر از نقطه ورود قرار دهید. در این حالت باید منتظر گام های بعدی باشید تا ببینید به اندازه کافی قوی هستند یا خیر؟

ار گام بعدی زیاد قوی نیست حد سود را دو برابر ریسک در نظر بگیرید. در این حالت با توجه به شرایط بازار می توانید بخشی از سود را زمانی که بازار به دو برابر ریسک رسید ، بگیرید. و سرمایه باقیمانده را سوئینگ کنید.

اما اگر گام بزرگی داشته باشیم ، می توانیم حد سود را دورتر قرار دهیم. پس در این گونه موارد از پرایس اکشن استفاده می کنیم تا خودمان تشخیص دهیم حد سود در کجا قرار گیرد.

مثال دیگری برایتان آورده ایم. در شکل زیر شاهد یک ریزش بزرگ در بازار هستیم. اسپایک نزولی قوی را در نمودار برایتان مشخص کرده ایم.

با توجه به کندل های نزولی با بدنه تو پر حدس می زنیم به احتمال بالایی روند بازار نزولی خواهد شد. ولی نمی توانیم دقیقا مشخص کنیم این روند نزولی تا کجا ادامه خواهد داشت. اگر دقت کنید عکس گوه نیز در این قسمت از نمودار قابل مشاهده است.

تعدیل سود
تعدیل سود

یک تیک پایین تر از کندل سیگنال وارد شده و می فروشیم. (سفارش Sell Stop)

در این قسمت هم می توانید حد سود را دو برابر ریسک قرار داده و زمانی که بازار به آن رسید نصف معامله را ببندید و یا می توانید با حرکت بازار حد سود خود را تعدیل کنید.

اگر بازار خیلی سریع پایین نیاید ، می توانید حد سود خود را بالا برده و دو برابر ریسک قرار دهید.

در شکل زیر ادامه نمودار را رسم کرده ایم. بر خلاف انتظار بازار بالا رفته است. ولی قدرت خرید زیاد نبوده و خرید در این قسمت نمی تواند زیاد منطقی باشد. در این حالت حد سود خود را بالا برده و دو برابر ریسک و یا بر اساس ریسک حقیقی قرار دهید.

تعدیل سود 2
تعدیل سود 2

ادامه نمودار را برایتان رسم کرده ایم. در خط مشخص شده حد سود را دو برابر ریسک قرار داده ایم. می توانید زمانی که به این خط رسیدید. 25 درصد و یا نیمی از معامله خود را ببنیدید.

تعدیل سود 3
تعدیل سود 3

اگر به شکل بالا دقت کنید در خط حد سود اولیه تا حدودی بازار متوقف شده است. ولی روند به گونه ای است که به احتمال بالا نزولی بودن ادامه دار خواهد بود. پس کاملا از بازار خارج نشده و حد سود خودمان را پایین تر می آوریم.

می توانید حد ضرر را پایین تر آورده و در نقطه مشخص شده مانند شکل زیر قرار دهید. از طرف دیگر اندازه اسپایک نزولی را که با مربع زرد رنگ مشخص کرده ایم ، می توان ارتفاع آن را از نقطه تریلینگ استاپ (حد ضرر متحرک) اندازه گرفته و همان ادازه حد سود دوم خود را مشخص سازید.

تعدیل سود 4
تعدیل سود 4

اگر دقت کنید سیو سود شما به روز کاری بعد موکول خواهد شد. پس بهتر است معامله باز خود را بسته و قبل از رسیدن به حدسود و اتمام روز معاملات خود را بسته و با سود از معامله خارج شوید.

0امتیازی ثبت نشده

متوسط امتیاز از 0 کاربر

0 رای
0 رای
0 رای
0 رای
0 رای

نظرات و بررسی های کاربران

1 دیدگاه برای “حد سود در فارکس و پرایس اکشن

  1. Yousefi

    سپاسگزار

ارسال نظر و ثبت امتیاز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انصراف

لطفا ابتدا لاگین نمایید.