شاخص Chicago PMI | بررسی سلامت اقتصادی منطقه

بازنگری توسط: سعید محمدی
شاخص عملکرد PMI


شاخص مدیران خرید شیکاگو یا شاخص Chicago PMI ( Chicago Purchasing Managers’ Index) به عنوان شاخص تعیین کننده ی سلامت بخش تولید در منطقه شیکاگو است. این شاخص یک نوع گزارش ماهانه است که سلامت بخش‌های تولیدی و غیر تولیدی در منطقه شیکاگو را اندازه‌گیری می‌کند.

گزارشات مربوط به بخش تولید، توسط انجمن متخصصان خرید تهیه می‌شود. این شاخص در واقع از مدیران می‌خواهد که فعالیت خود را نسبت به ماه قبل مقایسه کنند. سپس با کمک این مقایسه نشان دهند که در زمینه تولید افزایش و یا کاهشی داشته‌اند و یا فعالیت آنها بدون تغییر مانده است. نتایجی که از نظرسنجی‌ها به دست می آید، برای محاسبه امتیاز شاخص استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید : شاخص های اقتصادی فارکس

اهمیت شاخص Chicago PMI

شاخص PMI شیکاگو، به عنوان یک شاخص تاثیرگذار در بازارهای مالی منطقه شیکاگو است. این شاخص مانند دماسنج، وضعیت کسب و کارها را ارزیابی کرده و نتایج را به صورت گزارش در انتهای ماه میلادی منتشر می کند.

شاخص PMI بهترین شاخص برای:

 1. پیش بینی ISM شیکاگو
 2. بررسی سطح سلامت کارخانجات در منطقه شیکاگو

مبنای بررسی این شاخص، 50 است یعنی:

 • عدد بالای 50 نشان دهنده رونق اقتصادی
 • عدد کمتر از 50 نشان دهنده رکود اقتصادی
عنوانتوضیحات
نام شاخصشاخص مدیران خرید شیکاگو (Chicago PMI)
هدفبررسی سلامت اقتصادی منطقه شیکاگو
بازه های زمانی گزارشدهیماهانه
بخش‌های مورد بررسیتولیدی و غیر تولیدی
تهیه کننده گزارشانجمن متخصصان خرید یا Purchasing Managers
مبنای محاسبهنظر سنجی از مدیران
مبنای تفسیرعدد ۵۰
عدد بالای ۵۰نشان دهنده رونق اقتصادی
عدد زیر ۵۰نشان دهنده رکود اقتصادی
زمان انتشاراولین روز کاری هر ماه، ساعت ۹:۱۵
کاربردپیش بینی روند – ارزیابی احساسات بازار
حوزه های بررسیموجودی- تولید-سفارشات جدید- تحویل عرضه کنندگان- اشتغال
روش تهیهنظرسنجی از 40 نفز ار مدیران 19 بخش اصلی صنعت
جدول شاخص مدیران خرید شیکاگو


زمان انتشار شاخص ‌Chicago PMI

موسسه ISM، از 400 نفر از مدیران بخش صنعتی، در ارتباط با کسب و کارها نظرسنجی انجام می دهد. پاسخی که به نظرسنجی ها ارائه می شود، کوچکترین تغییرات را هم در نظر می گیرد. نتیجه نهایی به صورت شاخص PMI منتشر می شود.


شاخص PMI شیکاگو معمولاً در اولین روز کاری هر ماه ساعت ۹:۱۵ منتشر می‌شود. این نوع شاخص اطلاعات مربوط به فعالیت‌ واحدهای مختلف تولیدی و غیر تولیدی را در عرض یک ماه نشان می‌دهد. دقت در ارائه اطلاعات باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران بتوانند تصمیمات مهمی در ارتباط با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف بگیرند.

تفسیر شاخص

برای تفسیر شاخص عدد مبنا را ۵۰ در نظر می‌گیرند و بر اساس آن عملکرد اقتصادی را می سنجند. زمانی که عدد بالای ۵۰ شود، یعنی بخش‌های تولیدی و غیر تولیدی در حال گسترش هستند که نشان از صعود اقتصادی است.
وقتی عدد زیر ۵۰ نشان داده شود، یعنی بخش‌های تولیدی و غیر تولیدی در حال انقباض هستند که افت اقتصادی را نشان می دهد. زمانی که خود عدد ۵۰ نشان داده شود، به این معنی است که شاخص هیچگونه تغییری نداشته و به حالت ثابت باقی مانده است.

با کمک فرمول زیر، می توان بهتر شاخص PMI را تفسیر کرد:

Chicago PMI =(P1*1) + (P2*0/5) + (P3*0)

P1= نشان دهنده درصد پاسخ های انبساط

P2= درصد پاسخ های عدم تغییر

P3= درصد پاسخ های انقباض

چه صنایعی از شاخص Chicago PMI استفاده می کنند؟

 • صنایع مختلفی در منطقه شیکاگو هستند که می‌توانند از اطلاعات مربوط به شاخص pmi برای عملیات خود استفاده کنند.
 • بسیاری از شرکت‌های تولیدی از این شاخص برای درک بهتر روندهای کلی در بخش تولید، تقاضا و شرایط زنجیره تامین استفاده می‌کنند.
 • آن دسته از شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که در زمینه ارائه خدمات فعالیت دارند، می‌توانند از این شاخص برای ارزیابی اعتماد به نفس کلی مصرف کننده و همچنین الگوهای هزینه استفاده کنند.
 • شرکت‌های فعال در زمینه حمل و نقل و لجستیک می‌توانند از شاخص PMI برای پیش‌بینی تغییرات در حجم حمل و نقل و تقاضا استفاده کنند.

در حالت کلی شاخص PMI شیکاگو می‌تواند اطلاعات بسیار مهم و ارزشمندی از سطح منطقه ارائه دهد تا صنایع مختلف بر اساس آن اطلاعات بتوانند فعالیت‌های خود را پیش ببرند.

نحوه عملکرد

شاخص PMI شیکاگو به عنوان شاخص مدیران خرید هم نامیده می‌شود. این شاخص بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده در هر ماه از مدیران خرید در ۱۹ صنعت مختلف به دست می‌آید. واحدهای مختلف تولیدی و غیر تولیدی این فعالیت‌ها را شامل می‌شوند.
در حالت کلی هیچ صنعتی وجود ندارد که بتواند به طور مستقیم از این شاخص‌ها استفاده کند. اما هر کدام از آنها به نحوی می‌توانند از طریق پاسخ‌های نظرسنجی به محاسبه آن کمک کنند. شاخص pmi ‌ سلامت اقتصادی منطقه شیکاگو را ارائه می‌دهد که رشد و یا رکود آن را می‌تواند در تمامی بخش‌ها نشان دهد.

بیشتر بخوانید: مقایسه فارکس و شاخص های معاملاتی

مزایای شاخص PMI

شاخص ‌PMI شیکاگو به عنوان یک شاخص بارومتر یا فشارسنج تجاری شناخته می‌شود که مزایای بسیار زیادی دارد. بسیاری از کسب و کارها و سرمایه‌گذارها از این نوع شاخص برای فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند. از مزایای این شاخص میتوان به مواردزیر اشاره کرد:

 • پیش بینی روند
 • مقایسه با عملکرد منطقه ای
 • سرمایه گذاری اصولی
 • ارزیابی و بررسی احساسات در بازار

پیش‌بینی روندها

شاخص PMI شیکاگو به عنوان یک شاخص پیشرو در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند بسیاری از داده‌های اقتصادی در صنایع تولیدی و اشتغال را پیش بینی کند. این شاخص به صاحبان کسب و کارها اجازه می‌دهد که با پیش بینی تغییرات بازار، بتوانند تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند.
تمامی صاحبان کسب و کار در زمینه تولید، موجودی محصولات، استخدام افراد و قیمت گذاری آنها بر اساس این نوع روندها، استراتژی‌های خاصی را تعیین می‌کنند.

مقایسه با عملکرد منطقه‌ای

مقایسه عملکرد هر شرکت با شرکت رقیب در منطقه شیکاگو با توجه به روند کلی انجام گرفته و می‌تواند زمینه‌های بهتری را فراهم آورد.

سرمایه‌گذاری هدف‌دار و اصولی

با استفاده از PMI می‌توان زمینه‌های رشد در منطقه شیکاگو را شناسایی کرد و بر اساس آن سرمایه‌گذاری، مشارکت، گسترش و یا تجهیز کردن آن مراکز را به اجرا درآورد.

ارزیابی احساسات بازار

شاخص PMI شیکاگو یک شاخص بسیار مناسب برای اندازه‌گیری احساسات سرمایه‌گذاران و روند کلی بازار است. این شاخص می‌تواند تغییرات بالقوه‌ای را در سرمایه‌گذاری ایجاد کند.

محدودیت شاخص ‌PMI

شاخص PMI شیکاگو یک ابزار بسیار ارزشمند برای سنجیدن فعالیت‌های اقتصادی در منطقه شیکاگو است. اما این مسئله را در نظر بگیرید که این شاخص با وجود تمامی قدرت و مزایا،یک سری محدودیت هایی دارد. اگر بتوانید از محدودیت‌های این شاخص آگاهی دقیقی به دست آورید، می‌توانید به نتیجه‌گیری‌های بهتری هم برسید.

سوگیری نمونه

شاخص PMI معمولاً بر اساس نظرسنجی‌های ارائه شده از طرف مدیران تعداد محدود از شرکت‌ها انجام می‌گیرد. در واقع زمانی که شرکت‌های انتخاب شده به طور کلی نماینده کل اقتصاد شیکاگو نباشند، این نتیجه اثرگذاری مطلوبی نخواهد داشت.
عوامل مختلفی هستند که می‌توانند نتایجی شاخص را مخدوش کنند که از آن جمله به نوع صنعت، موقعیت مکانی و اندازه شرکت‌ها می توان اشاره کرد.

ذهنی بودن

داده‌هایی که برای شاخص PMI ارائه می شود، نتیجه ارزیابی ذهنی مدیران هستند که به جای ارقام مالی سخت به دست می‌آیند. با اینکه مدیران برای اطلاعات واقعی بسیار تلاش می‌کنند، اما ممکن است تجربیات و انتظارات آنها در این داده‌ها تاثیرگذار باشد. همین موضوع باعث می‌شود که داده‌ها با قطعیت کاملی به وجود نیایند.

دامنه محدود

شاخص PMI شیکاگو منطقه خاصی را نشان می‌دهد و بیان کننده کل شاخص اقتصادی ایالات متحده نیست. اما این شاخص می‌تواند اطلاعات بسیار ارزشمندی در سطح منطقه ارائه دهد.
با این وجود نمی‌توانیم بگوییم که شاخص PMI به طور دقیق روندهای ملی را پیش بینی نمی‌کند. علاوه بر این شاخص PMI می‌تواند بخش‌های مختلفی چون امور مالی و خدمات را هم پوشش دهد.

نوسانات

شاخص PMI یک تصویر لحظه‌ای است که می‌تواند در هر ماه نوساناتی داشته باشد. زمانی که نوسانات کوتاه مدتی از شاخص PMI مشاهده شود، نمی توان آن را تغییرات اساسی دانست.
پس اگر شما می‌خواهید تصویری دقیق و مطمئن از این شاخص‌ها به دست آورید، بهتر است که روندها را در طول زمان تجزیه و تحلیل کنید.

اجزای شاخص Chicago PMI

شاخص Chicago PMI از 5 جزء یا مولفه ی اصلی تشکیل شده است که در این بخش به این موارد خواهیم پرداخت.

 • سفارشات جدید: موضوع مربوط به سطح تقاضا برای محصولات تولیدی در این منطقه را بیان میکند.
 • تولید: میزان تولید در شرکت های این منطقه را بررسی می کند.
 • اشتغال: تعیین کننده و نشان دهنده میزان وضعیت اشتغال در این منطقه است.
 • موجودی انبار:  نشان دهنده میزان موجودی انبار در شرکت های موجود در منطقه شیکاگو است.
 • قیمت‌ها: و در نهایت، مولفه ی قیمت، نشان دهنده وضعیت صعودی یا نزولی بودن قیمت محصولات تولیدی در منطقه شیکاگو است.

جمع بندی

شاخص شیکاگو، یکی از شاخص ها یا اندیکاتور های موجود در بازار است که میزان سلامت اقتصادی در منطقه شیکاگو را نشان می دهد. این شاخص از مولفه های مختلفی نشآت می گیرد و می تواند در نشان دادن روند آینده بازار به معامله گران کمک کند.

سوالات متداول

شاخص Chicago PMI چیست؟

شاخص مدیران خرید شیکاگو یا شاخص Chicago PMI یک گزارش ماهانه است که سلامت بخش‌های تولیدی و غیر تولیدی در منطقه شیکاگو را اندازه‌گیری می‌کند.

نحوه عملکرد شاخص PMI شیکاگو چگونه است؟

این شاخص بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده در هر ماه از مدیران خرید در ۱۹ صنعت مختلف به دست می‌آید

0امتیازی ثبت نشده

متوسط امتیاز از 0 کاربر

0 رای
0 رای
0 رای
0 رای
0 رای

ارسال نظر و ثبت امتیاز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انصراف

لطفا ابتدا لاگین نمایید.