الگوی پرچم نهایی Final Flag در برگشت روند (درس 18 از سبک ال بروکس)

پرچم نهایی Final flag

الگوی پرچم نهایی Final Flag دومین الگو از الگو های برگشتی در پرایس اکشن می باشد. در درس قبلی الگوی برگشت روند ماژور را بررسی کردیم . این الگو ها برای تشخیص برگشت روند در بازار های مالی کاربرد دارند. با تشخیص زود هنگام برگشت روند می توان معاملات سود آوری داشت. این الگو ها را در درس های مختلف به صورت جداگانه بررسی کرده ایم. از لینک زیر می توانید به تمامی درس های ما دسترسی داشته باشید.

پرچم نهایی Final flag
پرچم نهایی

این دوره توسط وب سایت ایتسکا به صورت کاملا رایگان و با زبان فارسی ایجاد شده تا همگان بتوانند بسیار راحت از آموزش های ال بروکس بهره مند شده و با آموزش صحیح به کسب درآمد در این حوزه برسند.

الگوی پرچم نهایی چیست؟

بعد از برگشت روند می توانید به سمت چپ نمودار برگشته و آخرین پرچمی که در روند قبل شکل گرفته را پیدا کنید. این پرچم همان پرچم نهایی است. به عنوان مثال در انتهای روند صعودی الگوی پرچم صعودی شکل می گیرد. بعد از این الگو بازار برگشته و وارد روند نزولی می شود.

الگوی پرچم نهایی حتی در روند های کوچک نیز می تواند وجود داشته باشد. به عنوان مثال در یک روند رنج کوتاه می توانیم ابتدا یک پرچم نهایی کوتاه داشته و بعد شکست داشته باشیم. این شکست به نتیجه نرسیده و برگشت رخ خواهد داد.

ویژگی های الگوی پرچم نهایی

 • قسمت پرچم در این الگو مانند روند رنج می باشد.
 • در این قسمت پرچم مانند روند رنج کشش مغناطیسی وجود دارد.
 • پس احتمال شکست ناموفق در این بازه زیاد بوده و معاملات در این بازه دو طرفه هستند.
 • احتمال شکست ناموفق زیاد است. یعنی اکثر تلاش ها برای شکست روند رنج به نتیجه نرسیده و بازار دوباره به داخل کانال افقی بر می گردد.

شناسایی پرچم نهایی

شناسایی پرچم نهایی زمانی راحت است که این الگو در انتهای یک روند صعودی و یا نزولی در قالب روند رنج صورت گیرد. پس زمانی که در یک روند صعودی و یا نزولی قرار داریم که به اندازه 30 الی 50 کندل رشد کرده است و بعد یک روند رنج در انتها شکل گرفته است ، آنگاه ممکن است این روند رنج همان پرچم نهایی باشد.

معمولا این شکست روند رنج به نتیجه نرسیده و برگشت خواهیم داشت. بعد از پرچم نهایی یک پولبک قوی و یا اصلاح قوی خواهیم داشت.

الگوی پرچم نهایی در روند صعودی

زمانی الگوی پرچم نهایی در روند صعودی شکل می گیرد که موارد زیر در این روند وجود داشته باشد:

 • روند مدت زمان زیادی است که شکل گرفته است.
 • در زیر سطح مقاومت ، ستاپ خرید H2 و یا مثلث ایجاد شده است.
 • این پرچم ، آخرین پرچم در روند صعودی است.

پس زمانی که می بینید در انتهای یک روند صعودی یک پرچم افقی در زیر سطح مقاومت در حال شکل گیری است ، باید منتظر باشید که شکست موفق نشود و برگشت صورت گیرد. (بازار نزولی شود)

این قسمت بهترین مکان برای فروش است.

الگوی پرچم نهایی در روند نزولی

زمانی الگوی پرچم نهایی در روند نزولی شکل می گیرد که موارد زیر در این روند وجود داشته باشد:

 • یک روند نزولی بزرگ داریم که حداقل به اندازه 30 کندل جلو رفته است.
 • در زیر سطح حمایت ، ستاپ فروش L2 و یا مثلث اصلاح افقی ایجاد شده است.
 • این پرچم ، آخرین پرچم در روند نزولی است.

پس در این حالت بازار از سطح حمایت پایین تر رفته و دوباره بالا خواهد رفت. این مکان موقعیت مناسبی برای خرید و سوئینگ می باشد.

بعد از شکست خط روند ، بازار خیلی سریع به سمت حمایت و یا مقاومت می رود. سپس می بینیم که این شکست موفق نبوده و بازار بر می گردد.  

بررسی پرچم نهایی

پرچم نهایی می تواند بزرگ و یا کوچک باشد.

این پرچم می تواند به اندازه یک کندل باشد که پولبک زده است. پرچم نهایی می تواند بسیار بزرگ نیز باشد. مثلا ممکن است 50 کندل اصلاحی در یک روند رنج باریک شکل پرچم بگیرد. این پرچم می تواند به شکل مثلث ، پولبک و یا هر نوع روند رنجی باشد. برگشت روند نیز می تواند الگوی برگشت روند ماژور را شکل دهد.

پس گاهی اوقات پرچم نهایی خط روند را شکسته و میانگین متحرک را تست می کند. و این شکست و برگشت منجر به شکل گیری برگشت روند ماژور می شود.

شرایط پرچم نهایی برای تایید برگشت روند

برای تایید پرچم نهایی و اینکه بعد از این الگو برگشت روند صورت گیرد باید هم کندل سیگنال مناسب داشته باشیم و هم موقعیت شکل گیری پرچم نهایی مناسب باشد. و شرایط برای برگشت فراهم باشد.

کندل سیگنال باید به اندازه کافی قوی باشد. و مانند هر معامله دیگری باید آن را مدیریت کنیم.

 • حد ضرر اولیه با توجه به نزولی و صعودی بودن روند در پایین و یا بالای کندل سیگنال قرار خواهد گرفت .
 • بازدهی دو برابر ریسک می باشد.

در شکل زیر یک مثال برایتان آورده ایم.

پرچم نهایی برای تایید برگشت روند
پرچم نهایی برای تایید برگشت روند

روند بازار صعودی است و ما خط روند صعودی را برایتان رسم کرده ایم. در نزدیکی خط مقاومت شاهد یک روند بسیار کوتاه هستیم که می تواند پرچم نهایی باشد. علاوه بر آن می توان آخرین پولبک کوچک که در سقف نمودار ایجاد شده است را نیز به عنوان پرچم نهایی در نظر گرفت.

برای معامله کردن برگشت روند با استفاده از الگوی پرچم نهایی هم می توایند پرچم A و هم پرچم B را به عنوان پرچم نهایی در نظر گرفته و سوئینگ کنید. اگر پرچم A را به عنوان پرچم نهایی انتخاب می کنید ، سقف کندل سبز رنگ ابتدایی را حد ضرر خود قرار دهید و اگر پرچم B را به عنوان پرچم نهایی انتخاب کرده اید ، سقف کندل سبز رنگ ابتدایی را که با نقاط قرمز رنگ مشخص کرده ایم ، حد ضرر خود قرار داده و پوزیشن فروش Short باز کنید.

قرار دادن حد ضرر در الگوی پرچم نهایی
قرار دادن حد ضرر در الگوی پرچم نهایی

در شکل بالا بعد از الگوی پرچم نهایی ، الگوی بازگشت روند ماژور با سقف پایین تر ایجاد شده است. زمانی که پرچم نهایی در روند صعودی به سمت بالا شکسته می شود قرار نیست همیشه سقف بالاتری نیز ایجاد شود.

پرچم های نهایی کوچک

برای مشاهده پرچم های نهایی کوچک مثال زیر را برایتان آورده ایم. همانطور که گفتیم پرچم های نهایی هم می تواند بسیار بزرگ و یا کوچک اندازه یک کندل باشد. در شکل زیر پرچم های نهایی را برایتان مشخص کرده ایم.

پرچم های نهایی کوچک
پرچم های نهایی کوچک

اگر نمودار را بیشتر بررسی کنید ، می تواند پرچم های نهایی بیشتری نیز پیدا کرده و با توجه به آن معامله کنید.

پرچم نهایی کوچک بعد از روند قوی

در شکل زیر شاهد یک روند نزولی قوی در بازار هستیم. در انتهای روند شاهد پرچم های نهایی کوچک هستیم.

پرچم نهایی کوچک بعد از روند قوی
پرچم نهایی کوچک بعد از روند قوی

بعد از این پرچم ها روند بازار تغیر کرده است و این الگوی پرچم نهایی می باشد. دو کندل قرمز رنگ بلند در انتهای روند نزولی را می بینید و این کندل های سیگنال می تواند کندل کلایمکس باشند که نشان از تغییر روند در بازار دارد.

اهمیت این کندل ها زمانی روشن تر می شود که به خطوط حمایتی نزدیک تر شویم. روند های رنج که در داخل این روند نزولی ایجاد شده اند خود نشان دهنده سطوح حمایتی هستند.

پرچم نهایی در قالب الگوی ii

زمانی که یک کندل در درون کندل قبلی خود جای گرفته باشد ، در این صورت الگوی اینساید بار و یا همان ii داریم. الگوی اینساید بار نوعی ستاپ شکست می باشد. یعنی بازار می تواند این الگو را در هر جهتی بشکند.

 الگوی ii
الگوی ii

زمانی که الگوی ii در انتهای یک روند صعودی و یا نزولی شکل بگیرد ، این الگو همان الگوی پرچم نهایی است. پس می توانید یک تیک بالاتر از الگوی ii بخریم.

الگو های کلایمکس متوالی

در شکل زیر کندل های کلایمکس خرید متوالی را می بینیم.

الگو های کلایمکس متوالی
الگو های کلایمکس متوالی

این کندل ها در انتهای یک روند صعودی شکل گرفته اند. و بعد از آن شاهد برگشت روند در بازار هستیم. روند صعودی در قسمت مشخص شده شکسته شده است. در قسمت پایین نمودار کندل های حجمی را می بینید.

محل تقاطع میانگین متحرک با نمودار قیمتی نقاط مناسبی برای باز کردن پوزیشن Sell می باشد.

در شکل زیر شاهد یک شکست در روند صعودی هستیم. ولی بر خلاف تصور تریدر ها برگشت رخ نداده و نمودار بالاتر رفته است.

شکست در روند صعودی
شکست در روند صعودی

ولی در نقاط مشخص شده شاهد کندل های سیگنال و فشار فروش در بازار هستیم. این روند صعودی طولانی می باشد و بعد از برگشت و تغییر روند انتظار می رود حداقل تا 10 کندل و یا بیشتر پایین بیاید.

درس 18 از سبک البروکس با عنوان الگوی پرچم نهایی به پایان رسید. این درس نیز یکی دیگر از الگو های برگشت روند بوده و برای آموزش کاربردی تر بهتر است تمامی درس های ما را دنبال کنید.

4.5/5 - (10 امتیاز)

2 دیدگاه برای “الگوی پرچم نهایی Final Flag در برگشت روند (درس 18 از سبک ال بروکس)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه