نرخ بهره چیست؟ چه تاثیری در فارکس دارد؟

نرخ بهره چیست؟ چه تاثیری در فارکس دارد؟

نرخ بهره یک متغیر اقتصادی است که به عنوان یک نیروی محوری سبب پویایی بازار فارکس می شود. در حقیقت نرخ بهره نشان دهنده هزینه استقراض یا بازگشت سرمایه است که به صورت درصد بیان می شود. در حوزه فارکس این نرخ تأثیر قابل توجهی بر ارزش ارز دارد. بانک های مرکزی در سراسر جهان از نرخ بهره به عنوان ابزاری برای تنظیم رشد اقتصادی و کنترل تورم استفاده می کنند.

درک رابطه چندوجهی بین نرخ بهره و بازار فارکس برای معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه گذاری در این حوزه را دارند بسیار مهم است. این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازد که نرخ بهره چیست و چه تاثیری در فارکس دارد؟

نرخ بهره (Interest Rates) چیست؟

نرخ بهره نرخ کلی وام در یک کشور است که با نرخ کلی در سراسر جهان مرتبط است. نرخ بهره یک کشور مقدار تعیین شده ای است که بانک های تجاری از یکدیگر وام می گیرند و یا بانک های تجاری ممکن است از بانک مرکزی وام بگیرند. مهمترین نرخ بهره توسط بانک مرکزی تعیین می شود که بر سایر نرخ های بهره در یک اقتصاد تأثیر می گذارد. بانک‌ مرکزی اقتصادهای بزرگی همچون ایالات متحده، بریتانیا و چین بر نرخ‌ بهره کشورهای در حال توسعه تأثیر می گذارد.

از آنجایی که نرخ‌های بهره نقش اصلی را در هزینه‌ها ایفا می‌کنند بانک‌های مرکزی از آن برای تأثیرگذاری بر کل اقتصاد استفاده می‌کنند چون تاثیر کاهنده دارند. اگر نرخ افزایش یابد هزینه افزایش یافته استقراض توسط بانک‌ها به شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود که سپس این مصرف کنندگان نرخ بهره افزایش یافته وام ها را پرداخت می کنند و همین امر هزینه ها را محدود می نماید.

اگر نرخ بهره کاهش یابد بازپرداخت وام ها راحت تر می شود و هزینه ها افزایش می یابد. نرخ بهره به عنوان ابزاری برای کمک به کنترل تورم و تحریک رشد اقتصادی در دوره های رکود نیز استفاده می شود.

انواع مختلف نرخ بهره
معرفی انواع مختلف نرخ بهره

انواع مختلف نرخ بهره

انواع مختلف نرخ های بهره از جمله واقعی، اسمی، موثر و سالانه توسط عوامل اقتصادی مهم از هم متمایز می شوند. نرخ بهره اسمی یا نرخ کوپن، قیمت واقعی است که وام گیرندگان به وام دهندگان می پردازند بدون در نظر گرفتن هیچ عامل اقتصادی دیگری! نرخ بهره واقعی تورم را محاسبه می‌کند و قدرت خرید وام گیرنده را نشان می‌دهد. نرخ بهره موثر شامل تأثیر ترکیب‌سازی است که در آن بهره اوراق سالانه پرداخت می شود اما به صورت شش ماهه ترکیب می گردد و بازده کلی را افزایش می‌دهد.

نرخ بهره اسمی (Nominal Interest Rate)

نرخ بهره اسمی نرخ بهره اعلام شده اوراق قرضه یا وام است که نشان دهنده قیمت واقعی پولی است که وام گیرندگان برای استفاده از پول خود به وام دهندگان می پردازند. اگر نرخ اسمی وام 5 درصد باشد وام گیرندگان می توانند انتظار داشته باشند به ازای هر 100 دلار وام باید 5 دلار سود پرداخت کنند. این نرخ اغلب به عنوان نرخ کوپن نیز نامیده می شود.

نرخ بهره تعیین شده برای وام یا سرمایه گذاری بدون در نظر گرفتن تأثیر تورم در طول زمان محاسبه می شود. نرخ بهره اسمی معمولاً به صورت سالانه بیان می شود مانند 5، 7، یا 10 درصد و نشان دهنده درصدی از مبلغ وام یا اصل سرمایه گذاری است که باید به عنوان بهره در یک دوره خاص پرداخت شود.

نرخ بهره واقعی (Real Interest Rate)

نرخ بهره واقعی برخلاف نرخ اسمی تاثیر تورم را نیز دخیل می داند تا به سرمایه‌گذاران اندازه‌گیری دقیق‌تری از قدرت خریدشان نشان دهد. اگر اوراق مرکب سالانه بازده اسمی 6% و نرخ تورم آن 4% باشد، نرخ بهره واقعی در واقع تنها 2% است. نرخ های بهره واقعی برای تصمیم گیری های مالی آگاهانه به ویژه در زمینه سرمایه گذاری و وام بسیار مهم است. هنگام ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری یا ارزیابی هزینه استقراض برای درک تأثیر واقعی اقتصادی و چگونگی تأثیر تورم بر بازده سرمایه‌گذاری یا هزینه واقعی وام، ضروری است که نرخ بهره واقعی را در نظر بگیریم.

نرخ بهره موثر (Effective Interest Rate)

نرخ بهره موثر مفهوم ترکیب را در نظر می گیرد. به عنوان مثال، اگر اوراق قرضه سالانه 6% پرداخت کند و به صورت شش ماهه ترکیب شود، سرمایه‌گذاری که 1000 دلار در این اوراق قرار می‌دهد، 30 دلار سود پس از شش ماه اول (003/1000 دلار) و پس از شش ماه آینده 30.90 دلار سود دریافت خواهد کرد. در این صورت نرخ اسمی 6 درصد و نرخ مؤثر 6.09 درصد است.

نرخ بهره منفی (Negative Interest Rates)

زمانی که نرخ تورم از نرخ اسمی سرمایه گذاری بیشتر شود ممکن است نرخ بهره واقعیمنفی گردد. به عنوان مثال اگر نرخ تورم 4 درصد باشد اوراق قرضه ای با نرخ اسمی 3 درصد نرخ بهره واقعی 1- درصد خواهد داشت. مقایسه نرخ بهره واقعی و اسمی را می توان با استفاده از این معادله محاسبه کرد:

RR = نرخ بهره اسمی – نرخ تورم

که در آن RR = نرخ بازده واقعی

نرخ بهره ساده (Simple Interest Rate)

اگر یک وام 300000 دلاری از بانک بگیرید و در قرارداد وام قید شده است که نرخ سود وام 4٪ سود ساده است، به این معنی است که باید مبلغ اصلی وام برابر است با $300,000 + (4% x $300,000) = $300,000 + $12,000 = $312,000.

فرمول سود ساده سالانه عبارت است از:

سود ساده = اصل x نرخ بهره x زمان

نرخ بهره مرکب (Compound Interest Rate)

برخی از وام دهندگان روش بهره مرکب را ترجیح می دهند به این معنی که وام گیرنده حتی سود بیشتری می پردازد. بهره مرکب که به آن سود بهره نیز می گویند هم به اصل و هم به سود انباشته در دوره های قبلی اعمال می شود. بانک فرض می کند که در پایان سال اول وام گیرنده اصل و بهره آن سال را بدهکار است. بانک همچنین فرض می کند که در پایان سال دوم، وام گیرنده اصل سرمایه به اضافه سود سال اول به اضافه بهره سود سال اول را بدهکار است.

برای محاسبه بهره مرکب از فرمول زیر استفاده می شود:

بهره مرکب = p x [(1 + interest rate)n − 1]

که در آن p = اصل و n = تعداد دوره های ترکیبی است.

نرخ بهره چگونه تعیین می شود؟

نرخ بهره توسط بانک ها و بر اساس عوامل متعددی از جمله وضعیت اقتصادی تعیین می گردد. بانک مرکزی یک کشور نرخ بهره را تعیین می کند که هر بانک از آن برای تعیین محدوده APR خود استفاده می کند. زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره را در سطح بالایی تعیین می کند هزینه بدهی افزایش می یابد. وقتی هزینه بدهی بالا باشد مردم را از قرض گرفتن منصرف می شوند و تقاضای مصرف کنندگان کاهش می یابد. تورم سبب افزایش نرخ بهره می شود.

نرخ بهره چگونه بر نرخ ارز تاثیر می گذارد؟

نرخ بهره بر ارزش معاملات در بازار فارکس تأثیر می گذارد زیرا تغییرات نرخ مستقیماً بر تقاضای ارز تأثیر می گذارد. زیرا نرخ بهره معیاری برای میزان بازدهی سرمایه گذاری ها و پس انداز های خاص است. به دلیل جذابیت نسبی نرخ بهره سرمایه گذاران ممکن است بخواهند سرمایه خود را به داخل یا خارج از یک کشور منتقل کنند که بر عرضه و تقاضا برای یک ارز خاص تأثیر می گذارد.

با این حال تأثیر تغییرات نرخ بهره بر فارکس تضمین شده نیست و به عوامل متعددی مانند درک قدرت و ثبات آینده اقتصاد بستگی دارد. از آنجایی که نرخ ارز به عرضه و تقاضای یک ارز خاص بستگی دارد همه عواملی که بر هر یک از این موارد تأثیر می‌گذارند بر ارزش پول نیز تأثیر می‌گذارند.

تقاضا برای فارکس زمانی که نرخ بهره افزایش می یابد

هنگامی که نرخ بهره افزایش می یابد می توانید به میزان بازدهی بهتری در سپرده های پس انداز وام دهی یا اوراق قرضه دولتی و شرکتی دست یافت. از نظر تئوری پول از ارزهای موجود در اقتصادهایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری نه چندان مطلوب به ارزهایی با چشم‌انداز بهتر حرکت می‌کند و بر نرخ ارز آنها تأثیر مثبت می‌گذارد. جریان پول باعث افزایش تقاضا برای ارز ترجیحی می شود در حالی که ارزهایی که تقاضای کمتری دارند کاهش می یابند. این روند بر نرخ ارز تأثیر منفی خواهد گذاشت.

تقاضا برای فارکس زمانی که نرخ بهره کاهش می یابد

هنگامی که نرخ بهره کاهش می یابد سرمایه گذاران انتظار نرخ بازده کمتری برای سپرده های پس انداز، وام یا اوراق قرضه دولتی و شرکتی خود خواهند داشت. از نظر تئوری سرمایه گذاران ممکن است فرصت های بهتری را در جای دیگری بیابند. در این صورت تقاضا برای آن ارز کاهش می یابد چون جریان سرمایه گذاری به سمت مقاصد جذاب تر منحرف می گردد و این امر سبب کاهش نرخ ارز آن کشور می شود. همچنین عرضه ارز داخلی در بازارهای فارکس را افزایش داده و قیمت ارز را بیشتر کاهش می دهد.

تاثیر نرخ بهره بر بازار فارکس
تاثیر نرخ بهره بر بازار فارکس

تاثیر نرخ بهره بر بازار فارکس

نرخ بهره مستقیماً بر تراکنش‌های فارکس تأثیر نمی‌گذارد اما می‌تواند بر تأثیرات ثانویه پیرامون ارزها مانند افزایش نوسانات فارکس تأثیر بگذارد.

نوسانات فارکس

با افزایش عدم اطمینان در مورد سیاست های بانک مرکزی در سراسر جهان نرخ بهره بالا باعث افزایش نوسانات ارز می شود. افزایش نوسانات تأثیر قابل توجهی بر شرکت ها و مشاغل درگیر در معاملات بین المللی می گذارد زیرا این مشاغل باید در تصمیم گیری های خود نرخ ارز و نوسانات متغیر نرخ ارز را در نظر بگیرند.

قابلیت پیش بینی کمتر

با افزایش نوسانات فارکس قابلیت پیش بینی بازار فارکس کاهش می یابد. نرخ‌ بهره بالا به روش‌های غیرقابل پیش‌بینی بازار فارکس را تحت تأثیر قرار می‌دهد و حرکت‌های آتی فارکس را برای شرکت‌ها و کسب‌وکارها دشوار می سازد. همین امر مشکلاتی را برای شرکت ها و مشاغل فعال در بازارهای بین المللی ایجاد می کند زیرا نوسانات فارکس در صورت عدم مدیریت صحیح می توانند منجر به مشکلات سودآوری قابل توجهی شود.

بنابراین نرخ بهره بالاتر و افزایش نوسانات فارکس می تواند چالش مهمی برای شرکت های بین المللی باشد که در معرض چندین ارز جهانی قرار دارند. آنها نه تنها باید تغییر نرخ ارز را هنگام تصمیم گیری های خود در نظر بگیرند بلکه باید افزایش نوسانات و غیرقابل پیش بینی بودن بازار را نیز مد نظر داشته باشند. 

هزینه هجینگ یا پوشش ریسک ارز

نرخ بهره بالا باعث افزایش هزینه هجینگ ارز می شود. در حالی که با تغییر نرخ‌های بهره و نرخ ارز سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها تمایل دارند برای جبران افزایش نوسانات قراردادهای هجینگ خود را افزایش دهند. اگرچه ریسک نرخ بهره در یک سواپ ارز در یک سوی محیط نرخ بهره افزایشی ممکن است منفی باشد اما تاثیرات آن نسبت به نرخ بهره سواپ چندان قابل توجه نیست. 

در کل می توان گفت ورود به قراردادهای سوآپ جدید برای اهداف هجینگ دشوارتر و پرهزینه تر خواهد شد. در نتیجه، قراردادهای سوآپ به دلیل افزایش ریسک طرف مقابل و سایر عوامل متاثر از عدم اطمینان عمومی پر هزینه تر می شوند.

استراتژی های جدید هجینگ

با افزایش نرخ بهره و پر هزینه شدن هجینگ فعالان بازار مجبور می شوند استراتژی های هجینگ خود را بر این اساس تنظیم کنند که شامل ارزیابی مجدد است تا ابزار هجینگ مناسب موقعیت آنها مشخص شود و اطمینان حاصل گردد که استراتژی هجینگ آنها با مشخصات ریسک ارزی خاص آنها مطابقت دارد.

منحنی بازده

نرخ بهره بالاتر می تواند بر شکل منحنی بازدهی نیز تأثیر بگذارد که نشان دهنده رابطه بین نرخ های بهره در سررسیدهای مختلف یک دارایی است. وقتی نرخ بهره افزایش می‌یابد منحنی بازده به سمت شیب تند می‌رود به این معنی که دارایی‌هایی با سررسید کوتاه‌تر بازدهی بالاتری نسبت به دارایی‌هایی با سررسید طولانی‌تر دارند. همین امر می تواند منجر به تغییرات در شرایط بازار شود و بر نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران برای تامین مالی تاثیر بگذارد و سرمایه گذاری کوتاه مدت به سرمایه گذاری بلندمدت تبدیل کند.

کاهش نقدینگی

واضح است که نرخ بهره بالا تأثیر قابل توجهی بر بازارهای فارکس، شرکت های بین المللی و شرکت کنندگان بازارهای مالی دارد. در نتیجه نقدینگی در بازارهای پر استرس فارکس می‌تواند به شدت کاهش یابد و شرکت‌ها باید از جو متغییر آگاه باشند تا به نحو احسنت بتوانند ریسک های بازار فارکس مدیریت کنند.

نتیجه گیری

نرخ بهره هزینه قرض گرفتن پول یا بازگشت سرمایه است که به صورت درصد بیان می شود. در زمینه بازار فارکس نرخ بهره نقش مهمی در تأثیرگذاری بر ارزش ارز ایفا می کند. بانک های مرکزی از نرخ بهره به عنوان ابزاری برای کنترل تورم و تحریک یا کاهش رشد اقتصادی استفاده می کنند. زمانی که کشوری نرخ بهره خود را افزایش می دهد سبب جذب سرمایه خارجی می گردد که به دنبال بازدهی بالاتر است در نتیجه ارزش پول کشور افزایش می یابد.

در مقابل کاهش نرخ بهره ممکن است منجر به کاهش ارزش پول ملی شود زیرا سرمایه گذاران به دنبال بازدهی بیشتر در سایر کشورها هستند. درک پویایی نرخ بهره برای کاربران بازار فارکس ضروری است تا تصمیمات آگاهانه بگیرند و ریسک های بازار را به طور موثر مدیریت کنند.

1 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های آنلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
نظر شما مهم است - با ارسال نظرتان به دیگر کاربران کمک کنید.x