الگوی QM در فارکس چیست؟ – نحوه معامله در الگوی کازیمودو Quasimodo

الگوی qm در فارکس

الگوی QM در فارکس یکی از مهم ترین الگو های برگشتی پرایس اکشن rtm می باشد و از آن برای تشخیص تغییر روند و ورود زود هنگام . این الگو شباهت زیادی به الگوی سر و شانه دارد ولی تا حدودی با آن متفاوت است. در این قسمت به آموزش الگوی qm پرداخته و نحوه تشخیص و معامله با این الگو را آموزش می دهیم.

این مقاله درس 18 از دوره rtm می باشد. این دوره توسط وبسایت ایتسکا بر اساس دوره rtm اف میانته و به زبان فارسی و به صورت کاملا رایگان ایجاد شده و در اختیار دانشجویان این دوره قرار گرفته است.

دوره rtm رایگان

الگوی QM چیست؟

الگوی QM یک الگوی برگشتی rtm می باشد که از آن برای تشخیص تغییر روند در بازار و پیدا کردن نقطه مناسب برای ورود استفاده می شود.

فرض کنید در یک روند صعودی قرار داریم و HH (Higher High) و HL (Higher Low) های پی در پی ایجاد می شود.

زمانی می رسد که بعد از آخرین HH قیمت پایین آمده و آخرین HL ایجاد شده را به سمت پایین شکسته و یا همان اینگالف می کند و سقف جدید ایجاد شده نیز پایین تر از آخرین HH قرار گرفته و به عبارتی  بعد از آخرین HL و HH روند بازار تغییر یافته و شاهد ایجاد LL و LH خواهیم بود. این الگوی QM بوده و می توان بر اساس آن تغییر روند بازار و نیز ناحیه عرضه و تقاضا را مشخص کرد.

ناحیه عرضه و تقاضای ایجاد شده توسط این الگو زون کازیمودو نامیده می شود.

در شکل زیر یک روند صعودی را می بینید. بعد از آخرین HH کف ایجاد شده آخرین HL را به سمت پایین شکسته و پایین تر از آن قرار گرفته است. قله بعدی نیز پایین تر از آخرین HH قرار گرفته و LH نامیده خواهد شد.

الگوی QM
الگوی QM

بعد از این شکست اگر سقف ها و کف های پایین تری ایجاد شوند ، روند نزولی ایجاد شده است.

در الگوی qm فاصله بین دو قله بالایی در روند صعودی و دو دره پایینی در روند نزولی زون کازیمودو نامیده می شود.

انواع الگوی qm

  • الگوی qm صعودی
  • الگوی qm نزولی

الگوی qm صعودی

در الگوی qm صعودی ابتدا یک روند صعودی داریم و HH ها و HL های پی در پی تشکیل می شوند. بعد از تشکل قله های پی در پی بالاخره قیمت برگشته و آخرین HL را به سمت پایین می شکند و کف و قله پایین تری ایجاد می شود.  

در این حالت روند بازار تغییر یافته و ناحیه عرضه کازیمودو ایجاد می شود. ناحیه عرضه معمولا فاصله بین دو قله بالایی مانند شکل زیر در نظر گرفته می شود.

الگوی qm صعودی
الگوی qm صعودی

زمانی که فاصله بین دو قله بالایی زیاد بوده و ناحیه عرضه عرضه گسترده تری داشتیم از روش های دیگری استفاده می کنیم که در ادامه آموزش خواهیم داد.

الگوی qm نزولی

در شکل زیر الگوی qm نزولی رخ داده است. ابتدا روند بازار نزولی بوده و LH (Lower High) و LL (Lower Low) های پی در پی ایجاد شده است. بعد از ایجاد آخرین کف ، آخرین قله در روند نزولی قله ماقبل LL را به سمت بالا شکسته و یا در اصطلاح اینگالف می کند.

فاصله بین دو کف اخیر به عنوان ناحیه تقاضای کازیمودو در نظر گرفته می شود.

الگوی qm نزولی
الگوی qm نزولی

میزان اشتباه و ضرر تریدر ها هنگام ترید بر اساس الگوی کازیمودو بسیار بالا می باشد. زیرا هم سقف به سمت بالا شکسته شده و اوردر های خرید قرار داده می شود و هم کف به سمت پایین شکسته شده و اوردر های فروش قرار داده می شوند. این امر باعث می شود میزان سفارشات خرید و فروش در این ناحیه بسیار بالا باشد.

QML و MPL چیست؟

زمانی که در چارت الگوی qm داریم ، اگر فاصله بین دو قله در qm صعودی و نیز فاصله بین دو کف در qm نزولی زیاد باشد ، ریسک معامله بالا می رود. برای این منظور در این الگو دو ناحیه برای چارت مشخص می کنیم.

زون QML

QML مخفف Quasimodo Line می باشد. زمانی که زون ایجاد شده عریض باشد ، بیس اولین قله و یا اولین کفی که زون از آن قسمت آغاز شده است به عنوان زون کازیمودو در نظر گرفته می شود.

در شکل زیر الگوی QM صعودی دیده می شود. فاصله بین دو سقف زیاد بوده و به این دلیل بیس اولین قله از زون کازیمودو به عنوان زون QML در نظر گرفته می شود.

زون QML
زون QML

زون MPL

MPL مخفف Maximum Pain Level می باشد. زمانی که زون ایجاد شده عریض باشد ، بیس دومی قله و یا اولین کفی که زون از آن قسمت آغاز شده است به عنوان زون کازیمودو در نظر گرفته می شود.

در شکل زیر الگوی QM صعودی دیده می شود. فاصله بین دو سقف زیاد بوده و به این دلیل بیس دومین قله از زون کازیمودو به عنوان زون MPL در نظر گرفته می شود.

زون MPL
زون MPL

 در شکل زیر زون QML و زون MPL در الگوی qm نزولی را می بینید. همانطور که در شکل زیر دیده می شود فاصله بین دو دره (دو کف) که می خواهیم بر اساس آن زون تقاضا را رسم کنیم ، زیاد بوده و معامله بر اساس این ناحیه عریض بسیار پر ریسک می باشد.

پس زون QML و MPL را بر اساس کندل های بیس رسم کرده ایم.

QML و MPL
QML و MPL

نحوه معامله در الگوی کازیمودو Quasimodo

برای معامله در الگوی کازیمودو اولین گام تشخیص الگوی کازیمودو و رسم زون های ایجاد شده می باشد. حال اگر این زون ها عریض باشند باید برای الگوی کیو ام زون های QML و MPL مشخص سازیم.

احتمال برگشت قیمت از نواحی QML و MPL بسیار بیشتر بوده و به عنوان نواحی معتبر در نظر گرفته می شوند.

از سوی دیگر باید ببینید آیا در داخل الگوی کازیمودو الگوی های دیگری شکل گرفته اند یا خیر و نیز آیا زون ایجاد شده توسط الگوی QM با زون هاییکه توسط الگوی های دیگر همپوشانی دارند یا خیر؟

در این حالت این نواحی اعتبار بسیار بیشتری دارند.

برای مثال چارت زیر را در نظر بگیرید. در شکل زیر روند بازار نزولی است سپس آخرین LH به سمت بالا شکسته شده و الگوی qm تشکیل شده است. در این حالت فاصله بین دو دره را به عنوان رون تقاضای  qmدر نظر می گیریم.

همانطور که می بینید بازار بالا رفته و دوباره برای پر کردن لیکوئیدیتی به سمت پایین برگشته و از زون تقاضا دوباره به سمت بالا حرکت کرده است و فرصت مناسبی برای خرید می باشد.

نحوه معامله در الگوی کازیمودو Quasimodo
نحوه معامله در الگوی کازیمودو Quasimodo

دوباره در شکل زیر می بینید بازار پایین آمده و LL ها  LHهای متوالی ایجاد کرده است. سپس در نقطه مشخص شده بازار برگشته و آخرین سقف نزولی (LH) را به سمت بالا شکسته است.

در این حالت می توانیم زون تقاضا را از فاصله بین آخرین کف ها رسم کنیم. چون ناحیه ایجاد شده ظریف می باشد ، نواحی QML و MPL را برای الگوی qm رسم می کنیم تا ریسک معامله را پایین بیاوریم. پس می توانیم در این ناحیه سفارش خرید (BUY) قرار دهیم.

نحوه معامله در الگوی کازیمودو Quasimodo
نحوه معامله در الگوی کازیمودو Quasimodo

الگوی qm در فارکس

به روش های مختلفی می توان از الگوی qm در فارکس استفاده کرد. برای سود آوری بیشتر و ورود در نقاط بهتر می توانید این الگو را را با جزئیات بیشتری بررسی کنید.

برای مثال تایید الگوی کیو ام در فارکس می توانید به تایم فریم های بالاتر مراجعه کنید. الگوی qm در تایم فریم بالاتر به شکل کندل اینگلف خود را نشان می دهد.

از سوی دیگر می توانید در داخل الگوی کیو ام می توانید زون های دیگری نیز پیدا کنید. و نواحی که الگوی کیو ام و زون های دیگر مثل الگوی FTR ، فلگ لیمیت ، الگوی Caps ، الگوی qm کوچکتر و … تلاقی دارند ، به عنوان زون معتبر در نظر بگیرید.

اگر به مثال های بالا دقت کنید خواهید دید در تایید الگوی qm قله ها و دره ها را به صورت کلی در نظر گرفتیم. حال ممکن است در دل این الگو ، الگوی qm کوچک تری ایجاد شده و ناحیه عرضه و یا تقاضای جدیدی ایجاد کند.

در این حالت اگر زون ایجاد شده توسط الگوی بزرگتر و کوچکتر همپوشانی داشته باشند ، قدرت این زون بیشتر بوده و احتمال برگشت روند از این ناحیه بیشتر خواهد بود.

اندیکاتور الگوی qm

عدم استفاده از اندیکاتور ها از ویژگی های اصلی پرایس اکشن می باشد. ولی باز هم تریدر هایی هستند که استفاده از اندیکاتور ها را ترجیح می دهند. اندیکاتور qm اندیکاتوری است که با استفاده از آن می توانید الگوی qm در چارت قیمتی را تشخیص دهید.

دانلود اندیکاتور qm

در لینک زیر دانلود اندیکاتور qm را برای شما قرار داده ایم.

بعد از دانلود اندیکاتور qm باید آن را در متاتریدر نصب کرده و استفاده کنید. اگر با نحوه نصب اندیکاتور در متاتریدر اشنا نیستید ، مقاله زیر می تواند برای شما مفید باشد.

بیشتر بخوانید : نحوه نصب اندیکاتور در متاتریدر

نتیجه گیری

الگوی qm در فارکس یکی از الگو های برگشتی rtm می باشد. در این الگو اگر روند بازار صعودی باشد سقف های و کف ها یکی پس از دیگری به صورت صعودی قرار گرفته  و HH ها و HL های متوالی ایجاد می شوند.

الگوی qm صعودی زمانی ایجاد می شود که آخرین کف (HL) به سمت پایین شکسته شود و بعد از آخرین سقف ، سقف ها و کف های ایجاد شده یکی پس از دیگری پایین تر قرار گیرند و این یعنی روند بازار از صعودی به نزولی تغییر یافته و باید سفارش فروش قرار دهید.

فاصله بین آخرین دو قله ایجاد شده به عنوان زون عرضه qm در نظر گرفته می شود.

در الگوی qm نزوالی نیز شاهد LL ها  LH های متوالی در بازار هستیم و بازار به سمت پایین حرکت می کند. در این حالت نیز زمانی می رسد که آخرین سقف به سمت بالا شکسته می شود و الگوی qm ایجاد می شود.

فاصله آخرین دو کف ایجاد شده به عنوان زون تقاضای qm در نطر گرفته می شود.

0امتیازی ثبت نشده

متوسط امتیاز از 0 کاربر

0 رای
0 رای
0 رای
0 رای
0 رای

ارسال نظر و ثبت امتیاز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انصراف

لطفا ابتدا لاگین نمایید.