نمایش قدرت خریدار به فروشنده در tsetmc

قدرت خریدار به فروشنده

نمایش قدرت خریدار به فروشنده در tsetmc نیز یکی از مباحث مهم در تابلو خوانی بورس می باشد. سرمایه گذاری و معامله در بازار بورس امری جذاب و پر سود و پر ریسک می باشد و بر خلاف تصور عمومی که فکر می کنند سود و یا زیان در این بازار امری شانسی است ، معاملات در این بازار اگر بر اساس آموزش های لازم و استفاده از تکنیک های بنیادی و تکنیکال و در کنار آنها همراه با تابلو خوانی بورس باشد ، بسیار سود آور خواهد بود. دقت کنید.

بیشتر بخوانید: آموزش تابلو خوانی بورس

اگر در این بازار بر اساس شانس وارد شوید ، به احتمال بسیار زیاد متحمل ضرر شده و سرمایه خود را از دست خواهید داد. در طی ۸ جلسه تکنیک های تابلو خوانی بورس آموزش داده شده است و در این قسمت قدرت خریدار به فروشنده را محاسبه کرده و بر اساس آن سیگنال خرید و یا فروش سهم را دریافت خواهیم کرد. با استفاده از تکنیک تابلو خوانی بورس می توانید سهام مستعد رشد را شناسایی کرده و حتی در دوران ریزش بازار نیز در کوتاه مدت به سود های خوبی دست یابید.

تحلیل قدرت خریدار به فروشنده

تحلیل قدرت خریدار به فروشنده از مباحث مهم تابلو خوانی بورس می باشد . و بر اساس آن می توان تشخیص داد که آیا در سهم مورد نظر قدرت خریداران بیشتر است و یا فروشندگان و بر اساس آن می توان سیگنال خرید و یا فروش را دریافت کرد. در تابلو خوانی معمولاً رفتار سهامداران حقیقی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

زیرا سهامداران حقیقی (مخصوصاً سهامداران حقیقی با سرمایه های کلان) فقط به دنبال کسب سود در این بازار می باشند و بررسی رفتار آنها بسیار ارزشمند و هدفمند می تواند باشد. در حالیکه سهامداران حقوقی علاوه بر کسب سود با هدف های گوناگون اقدام به خرید و یا فروش سهم مورد نظر می کنند.

به عنوان مثال ممکن است خرید حقوقی برای حمایت از بازار برای جلوگیری از ریزش بوده و یا کد به کد باشد. و یا شرکت نیاز به نقدینگی داشته و سهامدار حقوقی اقدام به فروش سهم می کند. حال با یک مثال قدرت خریدار به فروشنده را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

تحلیل قدرت خریدار به فروشنده
تحلیل قدرت خریدار به فروشنده

سرانه خرید در بورس

محاسبه سرانه خرید و فروش در بورس بسیار ساده و در عین حال بسیار مهم و کاربردی می باشد و در تحلیل های بازار و تکنیک تابلو خوانی از آن استفاده می شود. جهت محاسبه سرانه خرید یک سهم ابتدا سهم مورد نظر را در سایت tsetmc باز کرده و از قسمت مشخص شده در شکل سرانه خرید و فروش را محاسبه کنید.

سرانه خرید در بورس
سرانه خرید در بورس

سرانه خرید در واقع میانگین سهمی می باشد که هر سهامدا خریده است. و از تقسیم حجم خرید حقیقی بر تعداد سهامداران به دست می آید. در این مثال حجم خرید حقیقی که برابر با 6.676 میلیون می باشد را بر تعداد خریداران که برابر با 689 می باشد تقسیم کرده و عدد 9605 به دست خواهد آمد که سرانه خرید را نشان می دهد.

در مقابل سرانه فروش نیز به همین روش قابل محاسبه است. یعنی حجم فروش حقیقی که برابر با 13.316 میلیون می باشد را بر تعداد فروشندگان حقیقی که برابر با 700 سهامدار می باشد تقسیم می کنیم تا سرانه فروش به دست آید که در این مثال برابر با 19022 خواهد شد.

قدرت خریدار بیشتر از فروشنده

جهت محاسبه قدرت خریدار و فروشنده ابتدا باید میانگین حجمی که هر خریدار از سهم مورد نظر خریده است و نیز میانگین حجمی که هر فروشنده از سهم مورد نظر فروخته است را محاسبه کنیم. جهت محاسبه میانگین حجم خرید خریدار ، حجم خرید حقیقی را بر تعداد خریدار تقسیم می کنیم. برای مثال سهم ولپارس (لیزینگ پارسیان) را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

قدرت خریدار به فروشنده
قدرت خریدار به فروشنده

همانطور که در شکل مشاهده می کنید 985 نفر از این سهم خرید کرده و حقوقی خریدی انجام نداده است. از طرف دیگر به تعداد 11844 نفر حقیقی و 9 نفر حقوقی سهم خود را فروخته اند. در ظاهر تابلو تعداد فروشندگان بیشتر از خریدارن می باشد. ولی آنچه اهمیت دارد میانگین حجم خریداری شده توسط هر خریدار می باشد. حجم خرید حقیقی برابر با 25.9 میلیون و حجم فروش حقیقی برابر با 21.297 میلیون می باشد.

از تقسیم 25.9 میلیون بر 985 خریدار عدد 26294 به دست خواهد آمد . یعنی به صورت میانگین هر سهامدار حقیقی 26294 سهم از ولپارس خریده است. حال این میانگین را برای طرف فروشنده نیز محاسبه می کنیم. 21.297 میلیون را بر 11844 که تعداد خریدارن حقوقی می باشد تقسیم می کنیم و برابر با 1798 خواهد شد. یعنی هر سهامدار حقیقی به صورت میانگین 1798 سهم ولپارس فروخته است.

اگر به این اعداد دقت کنید متوجه خواهید شد 26294 بسیار بیشتر از 1798 بوده و در این سهم قدرت خریدار بیشتر از فرونده می باشد. حال نسبت تعداد خریداران حقیقی به فروشندگان حقیقی را محاسبه می کنیم. یعنی در این مثال 26294 را بر 1798  تقسیم می کنیم و عدد 1.45 به دست خواهد آمد.

عدد به دست آمده بسیار مهم می باشد . چون این عدد بیشتر از یک می باشد ، به احتمال زیاد پول هوشمند وارد بازار شده است. پس در این سهم قدرت خریدار بیشتر از فروشنده می باشد. البته فقط با استفاده از تکنیک تابلو خوانی نمی توان سیگنال خرید و یا فروش را دریافت کرده و باید سایر تحلیل ها را نیز مد نظر قرار دهیم.

قدرت فروشنده بیشتر از خریدار

در پاراگراف قبلی مثالی از قدرت بیشتر خریدار را بیان کردیم . حال سهمی را مورد بررسی قرار می دهیم که در آن قدرت فروشندگان بیشتر از خریدان می باشد. به عنوان مثال سهم شسینا (صنایع شیمیایی سینا) را در نظر بگیرید.

قدرت فروشنده بیشتر از خریدار
قدرت فروشنده بیشتر از خریدار

همانطور که می بینید 62 سهامدار حقیقی و یک سهامدار حقوقی این سهم را خریده و 7 سهامدار حقیقی سهمشان را فروخته و هیچ حقوقی سهم را نفروخته است. حال میانگین خرید و فروش هر سهامدار حقیقی را بررسی می کنیم. حجم خرید حقیقی برابر با 33512 سهم می باشد.

حال این عدد را بر 62 تقسیم می کنیم و عدد 540 به دست می آید. و بعد حجم فروش حقیقی را که برابر با 46729 می باشد را بر 7 تقسیم می کنیم و عدد 6675 به دست خواهد آمد. پس میانگین خرید هر سهامدار حقیقی برابر با 540 و میانگین فروش هر سهامدار حقیقی برابر با 6675 خواهد بود . با مقایسه این اعداد کاملاً متوجه خواهد شد که فشار فروش بیشتر بوده و قدرت فروشنده در این سهم بیشتر از خریدار می باشد و به احتمال زیاد سهم به سمت منفی شدن پیش خواهد رفت.

اندیکاتور قدرت خریدار به فروشنده

اندیکاتور قدرت خریدار به فروشنده در واقع همان اندیکاتور RSI (Relative Strength Index) می باشد که شاخص قدرت نسبی نامیده می شود و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم را نشان می دهد. جهت مشاهده اندیکاتور سهم مورد نظر خود وارد صفحه کارگزاری خود شده و از قسمت اندیکاتور ها در جستجو rsi را تایپ کرده و روی سطر Relative Strength Index کلیک کنید تا نمودار RSI در قسمت زیرین نمودار شمعی نمایش داده شود.

اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI سهم ولپارس
اندیکاتور RSI سهم ولپارس

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید نمودار RSI در یک محدوده قرار گرفته است که این محدوده در واقع محدوده مقاومت و حمایت سهم را نشان می دهد. همانطور که در شکل مشاهده می کنید سهم سه بار به نقطه حمایتی برخورد کرده و حمایت شده و برگشته است. در واقع می توان گفت در این نقاط قدرت خریدار بیشتر از فروشنده بوده است. حال می بینید که سهم در اندیکاتور RSI نیز روند صعودی داده و در محدوده 30 الی 70 نمودار قرار دارد.

فیلتر قدرت خریدار به فروشنده

حال می خواهیم در بازار بورس سهامی را که در آنها قدرت خریدار بیشتر از فروشنده می باشد را با استفاده از فیلتر نویسی شناسایی کنیم. بدین منظور وارد سایت tsetmc شده و از قسمت دیده بان بازار فیلتر نویسی را انتخاب کرده و کد نشان داده شده در شکل را تایپ کرده و ثبت بزنید و نتیجه را مشاهده کنید. این فیلتر سهامی را نشان می دهد که در آنها قدرت خریدار 6 برابر و یا بیشتر از فروشنده می باشد. حال می توان با تغییر این عدد به مقادیر بزرگتر و یا کوچکتر به نتایج دیگری رسید.

فیلتر قدرت خریدار به فروشنده
فیلتر قدرت خریدار به فروشنده
سهام مستعد رشد
سهام مستعد رشد

در تابلو خوانی بورس با محاسبه قدرت خریدار به فروشنده موارد زیرا را رعایت کنید :

  • تصمیم برای خرید و یا فروش یک سهم بر اساس محاسبه قدرت خریدار به فروشنده فقط در کنار تحلیل های بنیادی و تکنیکال قابل اطمینان می باشد و به تنهایی نمی توان با پان سیگنال خرید و یا فروش گرفت.
  • محاسبه قدرت خریدار به فروشنده برای سهامی که به تازگی عرضه اولیه شده اند ، صادق نمی باشد.
  • جهت استفاده از این روش نباید فقط یک روز ملاک بوده و باید چند روز پشت سر هم را ملاک قرار دهید. و محاسبات را برای چند روز انجام داده و از قدرت خریدار به فروشنده مطمئن شوید. زیرا سهامدارانی که سرمایه های بزرگی وارد یک سهم می کنند این عمل را به یک باره انجام نداده و در روز های متوالی این عمل را تکرار می کنند.
  • محاسبه قدرت خریدار به فروشنده برای نوسان گیران نیز بسیار مفید و کاربردی می باشد.
قدرت خریدار به فروشنده
قدرت خریدار به فروشنده

کلام آخر

در خدمتتان بودیم با نهمین جلسه از بحث تابلو خوانی بورس و سعی کردیم تا با زبان ساده قدرت خریدار به فروشنده را محاسبه کرده و از این فاکتور در خرید و فروش های خود استفاده کنید. سایت آموزشی ایتسکا در تلاش است تا گامی نو در جهت آموزش مباحث بورسی و سایر بازار های سرمایه گزاری بردارد.

و با آموزش دادن به کسانی که دوست دارند در این بازار ها کسب سود کرده و خود به معاملات کم ریسک بپردازند ، راه خود را شروع کرده و مشتاقانه به تولید دوره های آموزشی در بازار های سرمایه گذاری می پردازد. آموزش هایی که در این سایت قرار داده می شوند بر اساس تجربیات و دانش فعالان بازار های سرمایه گذاری بوده و سهامی که معرفی می شوند فقط جنبه آموزشی داشته و سیگنال خرید و یا فروش محسوب نمی شوند.

شاد و پر سود باشید …

0امتیازی ثبت نشده

متوسط امتیاز از 0 کاربر

0 رای
0 رای
0 رای
0 رای
0 رای

ارسال نظر و ثبت امتیاز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انصراف

لطفا ابتدا لاگین نمایید.