بهترین ستاپ های معاملاتی پرایس اکشن شامل 4 مورد می باشد. معامله در شکست ها (Breakouts) ، برگشت روند ماژور ، پولبک و برگشت در روند رنج . علاوه بر این موارد موارد مهم دیگری نیز مانند معامله در حمایت و مقاومت ، معامله در شکست ناموفق و ... نیز وجود دارد و ما مهم ترین این موارد و بهترین آنها را طبق نظر…
ادامه مطلب ...
در این مقاله به آموزش نحوه معامله در پایان روز (عصر) می پردازیم. یک روز معاملاتی را می توان به سه بازه ابتدای ابتدای روز ، نیم روز و پایان روز تقسیم کرد و در هر بازه از استراژی خاصی برای معامله استفاده کرد. در دو درس قبلی نحوه معامله در ابتدای روز و نحوه معامله در نیم روز را آموزش دادیم. در این…
ادامه مطلب ...
در این مقاله به آموزش نحوه معامله در روند رنج می پردازیم. در درس های قبلی مفصل در مورد روند رنج و ویژگی های آن بحث کرده ایم و حتی در یک مثال نحوه معامله در این روند را نیز آموزش داده ایم. اما در این درس صرفا نحوه معامله در روند رنج را آموزش می دهیم. این مقاله درس 45 از آموزش پرایس اکشن می باشد.…
ادامه مطلب ...
در این قسمت نحوه معامله در کانال صعودی ضعیف را آموزش می دهیم. در درس های قبلی نحوه معامله در روند صعودی قوی ، معامله در روند نزولی قوی ، معامله در کانال صعودی قوی و معامله در کانال نزولی قوی را آموزش دادیم. این مقاله درس 42 از آموزش پرایس اکشن به سبک ال بروکس می باشد. این دوره توسط وبسایت ایتسکا…
ادامه مطلب ...